ویویش 1 - 3 از 3

 عنوان پروژه سقف قیمت تمام شده (ریال) تلفن همراه مسئول پروژه نمونه ارسالی تاریخ ارسال نمونه تاییدی تاریخ تاییدنمایش
تست10,000,000 ریال09555687538کجینهارسال شد1402/03/23الببعاتتاا1402/03/22نمایش اطلاعات
تست خط آز1,000,000 ریال09125454566نمایش اطلاعات
تست دایرکتوری مشتری آزمایشگاه1,000,000 ریال09123456789کجینهکرم دست1402/03/21تایید شد1402/03/21نمایش اطلاعات
 عنوان پروژه سقف قیمت تمام شده (ریال) تلفن همراه مسئول پروژه نمونه ارسالی تاریخ ارسال نمونه تاییدی تاریخ تاییدنمایش