ویویش 1 - 139 از 139

 تاریخ ثبت درخواست درخواست کننده مورد سفارش مقدار سفارش فرصت/ پروژه مورد درخواست تامین کننده قیمت خرید و بسته بندی (ریال) بسته بندی رسمی / غیر رسمی هزینه انبارداری هزینه حمل (ریال) ارسال رسید واریز /چک تحویل به انبار تاریخ ارسال محموله کسر موجودی انبارنمایش
1402/07/08خانم مهدی پناه-هاوین صنعت بوشهراتی اسکالانت خارجی360 کیلوگرمنمایش اطلاعات
1402/07/08خانم مهدی پناه-هاوین صنت بوشهرانتی اسکالانت خارجی360 لیترنمایش اطلاعات
1402/07/05آقای غلامی1055سدیم پلی اکریلات پودری5 کیلوگرم3,000,000 ریالغیر رسمینمایش اطلاعات
1402/07/05خانم یوسفی-پترو اکسیر اسیا1312SXS3 بشکه(720 کیلوگرم)2,730,000 ریالبشکه 240 کیلویینمایش اطلاعات
1402/07/05آقای حبیب زاده1059اکومر2000-DTPMPAاز هر کدوم 10 کیلوگرم2,600,000 ریالنمایش اطلاعات
1402/07/05آقای محمدی1061اسید سولفونیک-اکومر2000-تگزاپن-الکل اتوکسیله مول7-نمک 7 سدیمی متیلن فسفنات-اپتیکال مایع-اسانس-ایزوتیازولین1.4از همه 5 کیلوگرم به جز الکل اتوکسیله 200 کیلوگرم-اپتیکال20 کیلوگرمغیر رسمینمایش اطلاعات
1402/07/05خانم صدقی-پرتو فومن شهاب1306نمک 7 سدیمی متیلن فسفنات100 کیلوگرم1,430,000 ریالرسمینمایش اطلاعات
1402/07/04خانم نکوئی-شرکت پارس امید بهاراناکومر31003 تن1,280,000 ریالنمایش اطلاعات
1402/07/04آقای موسوی شیراز1054تری اتانول امین-اسکراب پسته-اسکراب بادام-اسکراب پسته-اسکراب بادام کد1-گلیسیرین-لورامید-گلیسرول مونو استئارات-استئاریک اسید-ستیل الکل-متیل پارابن-پروپیل پارابن-پلی ونیل الکل-متانولاسکراب ها هر کدوم 1 کیلوگرم-اسرکاب بادام کد1 5کیلو گرم-گلیسیرین 250 کیلوگرم-لورامید25 کیلوگرم-استئاریک75 کیلوگرم-گلیسرول 25 کیلوگرم-ستیل 25 کیلوگرم-متیل 10 کیلوگرم-پروپیل10 کیلوگرم-پلی ونیل الکل50 کیلوگرم-اتانول امین 460 کیلوگرم-متانول200 کیلوگرمغیر رسمینمایش اطلاعات
1402/07/03آقای عابدینی1311چربی بر صنعتی تقویت شده- لکه بر3 لیتر- 10 لیتررسمینمایش اطلاعات
1402/07/01اقای مرادیسود پرک-فسفونیک اسید-تگزاپن N70از هر مورد 100 کیلوگرم600,000 ریالنمایش اطلاعات
1402/07/01آقای صفدریمتیل متاکریلات-پلی متیل متاکریلات4 کیلوگرم از هر موردنمایش اطلاعات
1402/07/01خانم ستاری1057-پالا فرآیندPCA25 Kg1,450,000 ریالغیر رسمینمایش اطلاعات
1402/07/01خانم شاکر1055-شرکت شباویداسانس sunflower6 کیلوگرم24,200,000 ریالنمایش اطلاعات
1402/07/01شرکت انرژی محیط و سپاهان1310DBNPA2 تن11,200,000 ریالرسمینمایش اطلاعات
1402/07/01شرکت انرژی محیط و سپاهان1310DBNPA2 تننمایش اطلاعات
1402/07/01اقای صادقیاپسیفایر60 کیلوگرماپسیفایرنمایش اطلاعات
1402/07/01اقای موسوی 1054اسکراب بادام-پسته-گردو-اسکراب بادام ساخت شرکت که با کد1 شناخته میشود-گلیسیرین-لورامید-گلیسرول مونو استئارات-استئاریک اسید-ستیل الکل-CMC-متیل پارابن-پروپیل پارابن-پلی ونیل الکلجمع میزان سفارش 438 کیلوگرمنمایش اطلاعات
1402/07/03اقای عابدینی -ریخته گری اصفهان1307چربی بر صنعتی تقویت شده-لکه بر3 لیتر چربی بر-10 لیتر لکه بررسمینمایش اطلاعات
1402/06/26اقای مالکی1305-شرکت اتیه سازان سامان تاسیسات ایرانیانSDBS1 تننمایش اطلاعات
1402/06/27آقای هادی پور-کیمیا پلیمر کیانSDBS100 جهت تستنمایش اطلاعات
1402/06/26خانم خدادادی-فرتات شیمیسدیم پلی اسپارتاتنمونه برای انتی اسکالانتنمایش اطلاعات
1402/06/27آقای فداییSDBS200 grنمایش اطلاعات
1402/06/27صنایع ریخته گری اصفهان-آقای عابدینی1307چربی بر صنعتی تقویت شده-لکه بر رستوران5 لیتر-20 لیتر2,020,000 ریالرسمینمایش اطلاعات
1402/06/27خانم اقاپور-تحصیلدار شیمی پژوهان واژارنمک 7 سدیمی متلین فسفونات3 تن1,220,000 ریالنمایش اطلاعات
1402/06/27خانم اقاپور-تحصیلدار شیمی پژوهان واژارنمک 7 سدیمی متلین فسفونات3 تن1,220,000 ریالنمایش اطلاعات
1402/06/28اقای حسین لو-آذر رایحهنمک چهار سدیمی1 بشکه1,400,000 ریالنمایش اطلاعات
1402/06/28اقای طاهری-شرکت پاک رو پارت1052دسیل گلوکوزاید15 کیلوگرم2,900,000 ریالنمایش اطلاعات
1402/06/28خانم مومنی ملک شاهسدیم پلی اکریلات پودرینمایش اطلاعات
1402/06/29آقای سلیمان زادهDBNPA پودری-دی اکسید کلر100112,000,000 ریالنمایش اطلاعات
1402/06/29آقای اکبری-شرکت داروسازی کیمیا سلامت خاورمیانه1306DDAC24 lit6,520,000 ریال4 لیتریرسمینمایش اطلاعات
1402/06/29خانم قنبرلوالفا الفین سولفونات200 کیلوگرم1,520,000 ریالنمایش اطلاعات
1402/06/29خانم سواد قلی-شرکت مبنا رزین پاک25 کیلوگرم1 گالن1,400,000 ریالگالن 25 کیلوییغیر رسمینمایش اطلاعات
1402/06/13آقای حبیبی-اریا تک یاخته کاوشBiocide های پایه گلوتارالدهید و پایه PHPS2 تننمایش اطلاعات
1402/06/13آقای پیمانی-نفت و گاز سروNTA-اسید استیک بی آبتناژنمایش اطلاعات
1402/06/13آقای اوخپلی سوربات 20 و 80/بتائین/پروپیل گلایکول/اسکوروبیک اسید/ایزوتیازولین/اسید سیتریکنمونهنمایش اطلاعات
1402/06/13سرکار خانم اکبری-پویشگران ایده گستر اوراسیاATMP اسیدی-HEDP پودری و مایع- نمک 7 سدیمینمونهنمایش اطلاعات
1402/06/13آقای شرفی- پتروشیمی قائد بصیرSDBS6 تننمایش اطلاعات
1402/06/14آقای ملکی1033اپسیفایر5 لیترغیر رسمی183 ریالنمایش اطلاعات
1402/06/16خانم فتح اللهی1032-یافارا کیمیااپسیفایر5 لیتر185 ریالغیر رسمینمایش اطلاعات
1402/06/16آقای صفدریاپسیفایر5 لیتراپسیفایرظرف 5 لیتریغیر رسمینمایش اطلاعات
1402/06/14خانم اخزری1030نم 7 سدیمی متیلن فسفوناتدو بشکهغیر رسمینمایش اطلاعات
1402/06/16آقای طبیب زادهآنالیز برای یک نوع لوبریکنتنمایش اطلاعات
1402/06/16آقای محمدیتری اتانول امین فسفات استرفعلا سمپل ولی بعد ها 4-5 بشکه در ماهنمونه فسفات استرنمونه 100 گرمینمایش اطلاعات
1402/06/16آقای محمدیتری اتانول امین فسفات استرفعلا سمپل ولی بعد ها 4-5 بشکه در ماهنمونه فسفات استرنمونه 100 گرمینمایش اطلاعات
1402/06/16آقای جلوه گران-گروه صنعتی پارسیسدیم پلی اکریلات پودرینمونه2,500,000 ریالکیسه 25 کیلویینمایش اطلاعات
1402/06/18خانم ایگدر1047Spca- اکومر1850- اکومر2000-DTPMPAنمونه- پیش فاکتور برای تناژ هم داده شدغیر رسمینمایش اطلاعات
1402/06/18خانم بدیعی-فناور رنگ دانهBiocide مورد نیاز برای مستربچ های پلی اتیلنینمایش اطلاعات
1402/06/21خانم عباس نژاد-نانو پارتاسترکوات جامد5 بشکهنمایش اطلاعات
1402/06/20آقای وحیدی1045PCA-peg40-peg6-بتائیننمونه 100 گرمینمایش اطلاعات
1402/06/20آقای مولاخواهاسید فسفریک خوراکی5 تننمایش اطلاعات
1402/06/20آقای رستگار1046تگزاپن-اسید سولفونیک- هیدروکسید سدیم-لورامید نارگیل-اوره-ایزوتیازولین 1.4 درصد-ادتا 2 سدیمی-بی کربنات-انتی فوم-اپتیکال برایتنردر دو مورد 1 بشکه ما بقی گالن 20 کیلویینمایش اطلاعات
1402/06/20خانم مرادی1044SXS-SDBS1 کیلوگرم1 کیلو جهت تستنمایش اطلاعات
1402/06/20آقای صفیعی1043ATMP و انتی اسکالانت 62117 کیلو از هر کدام جهت تستغیر رسمینمایش اطلاعات
1402/06/20آقای مهندس بهزادی1302- فراز سپهر تیراژهزانتان گام-Anti prex150 کیلوگرم زانتان گام- 2 کیسه Anti prexزانتان گام مربوط به اروکم چینبرای زانتان گام کیسه 25 کیلویی- انتی پرکس کیسه 25 کیلوییرسمینمایش اطلاعات
1402/06/19آقای حیدری1299- شرکت چشم انداز انرژی کیمیاBKC80%- ATMP50%-SXS-DDAC1 لیتر از مواد بالانمونه فعلا درخواست کردند در حد 1 کیلورسمینمایش اطلاعات
1402/06/19آقای زحمتیاپتیکال-سیترات سدیم-peg120- آنتی فوم-PVPK30نمونهنمونه از موازد بالانمایش اطلاعات
1402/06/19خانم علیخانی- شرکت توانیک اکسیر فارمدفرمولاسیوننمایش اطلاعات
1402/06/19خانم محمد پور1298SDBS پودری1 تن و نیمپدیده غربکیسه های 15 کیلوییرسمی65,000,000 ریالنمایش اطلاعات
1402/05/15آقای صفاریان-883سدیم تولوئن سولفونات25 کیلونمایش اطلاعات
1402/05/15آقای راد-پترو کیمیا پیوند-1665پلی الکترولیت انیونی-100 کیلو-پلی الکترولیت کاتیونی 100 کیلونمایش اطلاعات
1402/05/14خانم نقدی-شرکت اروندPCA1 کیلوگرمنمایش اطلاعات
1402/05/14آقای هدایی-1264-شرکت ادوین پلایت پرشیناکریلیک اسید- n بوتانول1 تن از هرکدامنمایش اطلاعات
1402/05/14آقای عامری888-شرکت پایتخت نوین ایرانیان50 کیلو اپسیفایراپسیفایرBASF50 کیلوغیر رسمینمایش اطلاعات
1402/05/14آقای رحمانی1261-شرکت نشاسته الوندBKC50 و BKC80 درصد +DDAC به صورت نمونه30 کیلوگرمنمایش اطلاعات
1402/05/14آقای دکتر ابراهیمی1262نمک 7 سدیمی-نگهدارنده MIT/BIT- سدیم کربنات-غلظت دهنده پلیمری-اتانول-نمک سدیم کلراید-EDTA دو سدیمی -تری اتانول امین-ایزو تیازولن-اکومر2000-سیتریک اسیدگالن 25 تایی-20 کیلو-4 کیلو-1 بشکه-150 کیلو-10 کیلو-40 کیلو-20 لیتر-4 کیلو-25 کیلو-10 کیلونمایش اطلاعات
1402/05/14آقای شکیبا-شرکت یکتا شکوه ایرانیانپارا دی کلرو بنزن-کاراگینانجایگزین موارد بالا ماده میخواستند که دو نمونه PLM و PTS به جای کاراگینان ارسال شدادرس: مشهد-خیابان ملک الشعرای بهار-بهار 54-رزم4-پلاک 45نمایش اطلاعات
1402/06/14خانم عزت پورSXS مایعنمونه ارسال شد و قرار شد نتیجه را خبر دهندنمایش اطلاعات
1402/05/14آقای رنجبراننمونه DDAC/ATMPنمونهنمایش اطلاعات
1402/06/14آقای ملت-رایمون اکسل فرآیندنمونه DDAC قبلا ارسال شده بودنمونهنمایش اطلاعات
1402/06/14آقای مالکیAcumer1850زنگ زدیم جهت پیگیری و فروش مجدد مادهاکومر1850نمایش اطلاعات
1402/06/12آقای محمد کریمی878سدیم پلی اکریلات پودری-ورمیکولیت-خاک دیاتومه-بر کربنات سدیم-بی سولفیت سدیم1تن878نمایش اطلاعات
1402/05/12آقای صفاریانATMP-Acumer2000- ایزو تیازولین14%استعلام قیمت برای تناژ که قیمت ما بالاتر بود879نمایش اطلاعات
1402/05/12آقای علی کرمیاسید سولفونیک-pEGVنمایش اطلاعات
1402/06/12خانم امامی-شرکت آصفنمک 7 سدیمی متیلن فسفوناتنمایش اطلاعات
1402/06/12آقای موسوی-قبلا SXS سفارش داده بودندنمایش اطلاعات
1402/06/12آقای اعرابیاپسیفایرقبلا سفارش اپسیفایر داشتند که تماس گرفتیم که بدانیم بازم نیاز دارند یا نهنمایش اطلاعات
1402/06/12خانم مرادی-شرکت شاین نانو ژاو-716نمک 4 سدیمی-ایزو تیازولین1 کیلونمایش اطلاعات
1402/06/12آقای دکتر قلی تبارقبلا Acumer2000 ATMP خرید داشتند-جهت فروش مجدد تماس گرفتمنمایش اطلاعات
1402/06/11خانم قیطانی-شرکت رز دیبا فارمد-1260سدیم پلی اکریلات پودری3 کیسهرسمینمایش اطلاعات
1402/06/11آقای مهندس صرامی-شرکت زیست صنعت صدراDEHA 98%( دی اتیلن هیدروکسی آمین)3 تن رسمی515 تومن قیمت داشتند که از ما خواستند قیمت پایین تر بگوییم.نمایش اطلاعات
1402/06/11آقای مهندس صرامیDEHA 98%( دی اتیلن هیدروکسی آمین)3 تن رسمی515 تومن قیمت داشتند که از ما خواستند قیمت پایین تر بگوییمنمایش اطلاعات
1402/06/11خانم حاجیان-876ادتا 4 سدیمی- ستیل الکل-استئاریک اسید-متیل پارابن-GMS- EGMS-پروپیل پارابن-peg40- پلی سوربات20-پلی سوربات80از هر کدام 1 کیسهغیر رسمینمایش اطلاعات
1402/06/11آقای علیاریهگزا متیلن دی سیانات-تری کلرو متیل سیانات-پلی فلورو اکریلات-پلی فلورو سیلان-پلی کربوکسیلان-پلی فلورو کتان-پلی فلورو هگزاناستعلام قیمت برای کیلویی و لیتر موادفعلا نمونه میخواستند که مواد بالا رو نداشتیمنمایش اطلاعات
1402/06/10آقای داوودیان-شرکت شوادونDBNPA پودریتناژاستعلام قیمت برای تناژنمایش اطلاعات
1402/06/10خانم قنبرلو-شرکت ایپک فارمدSDBS پودری و خمیریفعلا از سمت شرکت نمونه ارسال شدنمایش اطلاعات
1402/06/10آقای آلبا-شرکت سپیتود شرق1249نمک 7 سدیمی-اسید سولفونیک- اپتیکال برایتنر-آنزیم امیلاز و لیپاز و پروتاز و سلولاز1 تن نمک-5 تن اسید سولفونیک-1 تن اپتیکال- 1 تن از انزیم هانمایش اطلاعات
1402/06/10خانم قفاری-شرکت نامی گسترسدیم الکیل بنزن سولفوناتاستعلام قیمت برای 5 کیلونمایش اطلاعات
1402/06/10خانم زمیری-شرکت پام فیروزهSXSاستعلام قیمت برای گالن 20 کیلویینمایش اطلاعات
1402/06/10خانم احمدی-شرکت ایمن صنعت سهاPCA فسفینو کربوکسیلیک اسیدفعلا در حد نمونهبرگه انالیز هم فرستاده شدنمایش اطلاعات
1402/05/10آقای مطلبیسدیم پلی اکریلات پودری و مایعنمونه جهت تست100 گرم نمونه از موارد بالا جهت تست ارسال شد.رایان شیمی شریف1,300,000 ریالکیسه 15 کیلویینمایش اطلاعات
1402/05/10خانم کلانتریاندرخواست کنسانتره مایع دستشویی50 تنجهت صادراترایان شیمی شریفنمایش اطلاعات
1402/05/09آقای حیدری-شرکت سلار سرمایش شیمیATMP اسیدی و قلیایی1 تن استعلام قیمت1,730,000 ریالنمایش اطلاعات
1402/05/09آقای زینعلیDBNPA پودری و مایع5 گالنقیمت DBNPA مایع گفته شدنمایش اطلاعات
1402/05/09خانم حقیقیَATMP/HEDP/بنزو تری آزول/DTPMPدر حد 100 گرم نمونه ارسال شدنمونه که تست شود اطلاع میدهندنمایش اطلاعات
1402/05/09خانم حقیقینمایش اطلاعات
1402/05/09آقای سهرابیارجاع به مسئول بازرگانینمایش اطلاعات
1402/05/09آقای سلیمیسدیم سولفونات1 تنکارگاه تولیدی دارندنمایش اطلاعات
1402/05/09آقای اوخستیل الکل 2 تن-استئاریک اسید 3 تن-وازلین-پارافین-GMS3 مورد اخر بالاب 1 تن در ماهنمایش اطلاعات
1402/05/09حانم دست ورزلاکتیک اسید و سدیم لاکتاتدر حد نمونه سازیمیسلارواترنمایش اطلاعات
1402/05/09آقای طالبیMP9زمینه همکاری= براق کننده لاستیک و چسبنمایش اطلاعات
1402/05/09آقای منفرد شرکت ارتین ارادلیست مواد در واتساپ ارسال شدنمایش اطلاعات
1402/05/09آقای دریاباریمواد اولیه در زمینه ارایشی و بهداشتیاستعلام قیمت برای فرمولاسیون و بالکنمایش اطلاعات
1402/05/10آقای آلبا 1249- شرکت سپینود شرق1 تن نمک 7 سدیمی-اسید سولفونیک الکیل بنزن خطی-optical brightner-آنزیم های آمیلاز و پروتئاز و لیپاز و سلولازفعلا 1 تنرسمینمایش اطلاعات
1402/04/25آقای مالکی1240SDBS1 تنمنتظر اعلام نظر کمسیون هستندرسمینمایش اطلاعات
1402/05/07آقای شاه ملکیاپسیفایر50 لیتر1,900,000 ریالغیر رسمینمایش اطلاعات
1402/05/05آقای صمدیگلورتاالدهید2 بشکه 200 کیلویی3,320,000 ریالرسمینمایش اطلاعات
1402/05/09آقای صفوی1242سدیم پلی اکریلات پودری و مایع1 تنرسمینمایش اطلاعات
1402/05/05آقای نوری868مونو اتیلن گلیکول-تگزاپن-سولفونیک اسید-گلیسیرین5 بشکه5 بشکه از مواد بالا استعلام قیمت داشتند که فرمودند زیاد است مبالغ اعلام شدهغیر رسمینمایش اطلاعات
1402/05/04آقای کاشانی-کیانیبوتیل گلایکول-SXS-آلفا الفین سولفونات-دی پروپیل گلایکول مونو بوتیل اتر-کوکو امیدو پروپیل امین اکساید5 کیلورسمینمایش اطلاعات
1402/05/03اقای دکتر نریمانی758sDBS پودری850 کیلوگرم1,147,500,000 ریالغیررسمینمایش اطلاعات
1402/05/03خانم نبی زادهانتی اسکالانتنمایش اطلاعات
1402/05/03اقای بهزادینمک 7 سدیمی/متیلن فسفونیک اسید/نمک 4 سدیمییک تننمایش اطلاعات
1402/05/03اقای محمد اوخاسید استئاریک/اتیل الکل/وازلین/پارابن/استئارات25/نیترات امونیوم 34.5%/PG/GMSنمایش اطلاعات
1402/05/02آقای صفویSDBS پودری و مایع2 تن2,600,000 ریالرسمینمایش اطلاعات
1402/05/02دکتر ابراهیمیفرمولاسیون مایع دست و لباس86,000,000 ریالغیر رسمی اخواننمایش اطلاعات
1402/05/02خانم حیدری انرژی سپاهان و محیطSDBSیک تن و 5 گرم1,270,722,000 ریالرسمی1402/05/02نمایش اطلاعات
1402/04/31اقای صالحیتری اتانول امین فسفات استر/فسفات روی یک ابه/بنزو تری ازولنمایش اطلاعات
1402/04/29اقای محمودیبنزال کونیوم کلراید80%40 لیترنمایش اطلاعات
1402/04/29اقای فقیهسدیم زایلن سولفونات20کیلونمایش اطلاعات
1402/04/29اقای صمدیگلوتارالدئید2 بشکه 200کیلویینمایش اطلاعات
1402/04/31اقای طاهریبنزال کونیوم کلراید50%یک بشکهنمایش اطلاعات
1402/04/31خانم حاجیاناپسیفایر3 کیلو و365 گرم1,900,000 ریالغیر رسمینمایش اطلاعات
1402/04/31خانم مکانیکیDBNPAنمایش اطلاعات
1402/04/31خانم عباس نژادHPMCنمایش اطلاعات
1402/05/01اقای مشیری سمنانAcumer 200010 تننمایش اطلاعات
1402/05/01خانم یوسفیاپسیفایر5 کیلواپسیفایرنمایش اطلاعات
1402/04/29آقای امجدینمک 7 سدیمی/ SXS50 کیلو+50 کیلو طلب از قبل/200 کیلوماده اولیه600,000,000 ریالغیر رسمینمایش اطلاعات
1402/04/28آقای تاجیکضد کف- پراکسی کیلر4 کیلو نمونهنمایش اطلاعات
1402/04/28آقای اشراقیPAA-متوکسی پلی اتیلن گلیکولدر حدود 1-2 کیلونمایش اطلاعات
1402/04/28حانم تقی پورپلی کربوکسیلات خام به صورت پودری و مایع-میکرو سیلیس10 تناستعلام قیمتنمایش اطلاعات
1402/04/28آقای سعادتمنداستر کوات-تگزاپون-ایزوتیازولین-مواد مورد استفاده در مایع ظرف شویی و لباسشویی که سفارش دادنداستعلام قیمتنمایش اطلاعات
1402/04/28خانم قنبرلوsls-peg40-توئین80- nd \v,\dgk 'ghd;,gsls 400 کیلوگرم-بقیه در حد نمونهاستعلام قیمت-اعلام برند و اطلاعات موادنمایش اطلاعات
1402/04/28اقای صفتریپلی اکریلیک اسید-استئاریک اسید-پلی اکرلیک اسید استئاریک-پلی اکریلیک مایع2 کیلو-1 کیلو-15 کیلو-5 لیترنمایش اطلاعات
1402/04/28اقای امراییسدیم پلی اکریلات پودری امریکایی1 تن و نیمنمایش اطلاعات
1402/04/28آقای الهی شیرازسوربیتل 70 درصد100 کیلوگرمسوربیتل 70 درصدنمایش اطلاعات
1402/04/28خانم یاوریSDBS پودری و خمیریقرار شد سوال کنند خبر دهندSDBS پودری و خمیری1,300,000 ریال15کیلیویینمایش اطلاعات
1402/04/24اقای حج فروشمتیلن فسفونات 7 سدیمی20 کیلو1,400,000 ریالغیررسمی1402/04/24نمایش اطلاعات
1402/04/24اقای صفیعی25 کیلوATMP25 کیلو1,700,000 ریالگالن 25 کیلوییغیررسمی854نمایش اطلاعات
 تاریخ ثبت درخواست درخواست کننده مورد سفارش مقدار سفارش فرصت/ پروژه مورد درخواست تامین کننده قیمت خرید و بسته بندی (ریال) بسته بندی رسمی / غیر رسمی هزینه انبارداری هزینه حمل (ریال) ارسال رسید واریز /چک تحویل به انبار تاریخ ارسال محموله کسر موجودی انبارنمایش