تاریخ استعلام قیمت آیتم وضعیت موجودی شرکت فرد قیمت خرید( ریال ) رسمی و غیر رسمی برند کشور سازنده بسته بندیمشاهده
انواع دانه اسکرابایران اسکراب4,000,000 ریالمشاهده اطلاعات
1402/09/06زینک کلرایدپترو کیمیا پیوندخانم نیکنام1,450,000 ریالرسمیچینکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/09/04C TACپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده1,690,000 ریالهر دومشاهده اطلاعات
1402/09/01کاپرلیک کاپریک تریی گلیسیریدآریو شیمیخانم سوری4,900,000 ریالبشکه 190مشاهده اطلاعات
1402/09/01بهنترمونیوم کلراید b tacآریو شیمیخانم سوری8,900,000 ریالرسمیبشکه 80مشاهده اطلاعات
1402/09/01اسید فسفریک خوراکی 85%شیمی پخش پیکانخانم مسافر740,000 ریالهر دوگالن 25مشاهده اطلاعات
1402/09/01TLESپدیده شیمی غربخانم تیموری305,000 ریالرسمیایرانبشکه 210مشاهده اطلاعات
1402/09/01سولفوریک اسیداصفهان شیمیاقای نادریان45,000 ریالغیر رسمیایرانکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/09/01اسید نیتریکاصفهان شیمیآقای نادریان15,500,000 ریالغیرل رسمیگالن 20 لیتری با وزن 27 کیلوگرممشاهده اطلاعات
1402/09/01فسفریک اسید 85 % خوراکیاصفهان شیمیآقای نادریان810,000 ریالهر دوگالن 25مشاهده اطلاعات
1402/08/30بنزوفنونسو شیمیخانم بابایی15,000,000 ریالغیر رسمیمشاهده اطلاعات
1402/08/30نانو سیلیس آب گریزنانو صدرا مواد70,000,000 ریالـمشاهده اطلاعات
1402/08/30اکریلات کراس پلیمربازرگانی عظیمیآقای عظیمی19,800,000 ریال190 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/08/30آکریلات کراس پلیمرآریوشیمیخانم سوری19,500,000 ریالهر دوASU20 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/08/30سیکلو پنتاسیلوکسانبازرگانی عظیمیآقای عظیمی4,900,000 ریالهر دوبشکه 190مشاهده اطلاعات
1402/08/30اروزیل 200شیمی تجارت مهام7,000,000 ریالغیر رسمیاوونیکآلمانکیسه 10مشاهده اطلاعات
1402/08/30pvp k 90شیمی پخشخانم مسافر15,900,000 ریالهر دوچینکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/08/30pvp k90پیشگامان شیمیخانم معین47,000 ریالهر دوچینکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/08/30کائولنپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده1,300,000 ریالکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/08/30کائولینشیمی پخشخانم مسافر500,000 ریالهر دوکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/08/30کائولینآریو شیمیخانم سوری1,350,000 ریالرسمیکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/08/30سیکلوپنتا سیلوکسانسو شیمیخانم بابایی6,750,000 ریالغیر رسمیخرده فروشیمشاهده اطلاعات
1402/08/30سیترمونیوم کلراید c tacناردین کالاخانم میانه رو1,690,000 ریالمشاهده اطلاعات
1402/08/29نونیل فنول مول 10پدیده شیمی غربخانم تیموری950,000 ریالرسمیبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/08/27مونو پروپیلن گلایکولپترو کیمیا پیوندخانم نیکنام1,050,000 ریالskکرهبشکه 215مشاهده اطلاعات
1402/08/27متانولپترو تجارت هومان180,000 ریالشیرازبشکه 165مشاهده اطلاعات
1402/08/27ایزوپروپانولپترو تجارت هومان860,000 ریالمترونبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/08/27لستین سویاتاو شیمیخانم تقی پور1,180,000 ریاللاکدادوبلژیکبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/08/27مونو پروپیلن گلایکولآریو شیمیخانم سوری-129,000,011,500,000 ریالکره ای // چینیبشکه 215مشاهده اطلاعات
1402/08/20رزین هوا خشکآقای اصفهانی2,500,000 ریالمشاهده اطلاعات
1402/08/20فسفینو کربوکسیلیک اسید PCAآقای عرب نژاد1,140,000 ریالمشاهده اطلاعات
1402/08/20اسپن 60پارس صدراخانم حاجی زاده1,490,000 ریالهندیکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/08/20دی اتیلن گلایکولشیمی پخش پیکانخانم مسافر380,000 ریالشازندایرانبشکه 230مشاهده اطلاعات
1402/08/20اسپن 60آریو شیمیخانم سوری1,460,000 ریالهندیکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/08/20اسید لاکتیکآریا شیمی1,100,000 ریالficچینگالن 25مشاهده اطلاعات
1402/08/20اسید لاکتیکشیمی پخش پیکانخانم مسافر910,000 ریالگالن 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/08/20اسید لاکتیکپارس صدراخانم حاجی زاده1,200,000 ریالگالن 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/08/20لوریل الکلاصفهان کوپلیمرآقای فقیهی1,365,000 ریالایرانبشکه 170مشاهده اطلاعات
1402/08/20پنتا اکسید فسفرآقای قربانی3,250,000 ریالچینیکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/08/20پنتا اکسید فسفرشیمیایی تصفیه3,600,000 ریالچینیکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/08/03آلومینیوم سیلیکاتنگین تجارت پیامآقای اسماعیل پور560,000 ریالهر دوکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/07/25مونو اتیلن گلایکولسپاهان بسپار198,500 ریالهر دوبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/07/23اسید بوریکپترو کیمیا پیوندخانم نیکنام630,000 ریالهر دواتی معدنترکیهمشاهده اطلاعات
سدیم فلورایدشیمی صنعت کاراموسی کفتری2,600,000 ریالTNJچینمشاهده اطلاعات
1402/07/22مونو پروپیلن گلایکولموجودآرتا باربد پویشآقای بهادران1,000,000 ریالغیر رسمیSKکرهبشکه 215مشاهده اطلاعات
1402/07/19متانولشیمیایی تاوخانم تقی دوست128,000 ریالشیرازبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/07/19سدیم کرنات سبک سمنانموجودشیمیایی تاوخانم تقی دوست180,000 ریالسمنانایرانکیسه 50مشاهده اطلاعات
1402/07/18سدیم کربنات سبک سمنانپارسیان شیمی نگین تهران290,000 ریالکیسه 50مشاهده اطلاعات
1402/07/18سدیم متا بی سولفیتپارسیان شیمی نگین تهران410,000 ریالایرانکیسه 20مشاهده اطلاعات
سدیم متا بی سولفیتپارسیان شیمی نگین تهران450,000 ریالچینکیسه 20مشاهده اطلاعات
1402/07/18سدیم متا بی سولفیت خوراکیپارسیان شیمی نگین تهران680,000 ریالآلمانکیسه 20مشاهده اطلاعات
1402/07/18پرمنگناتپارس لوتوس تجارت1,750,000 ریالایرانکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/07/18سدیم استات آبدارپتروکیمیا پیوندخانم نیکنام440,000 ریالکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/07/18سدیم استات خشکپتروکیمیا پیوندخانم نیکنام540,000 ریالکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/07/16سدیم هیالورونات 50 دالتونپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده300,000,000 ریالچینی1 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/07/16سدیم هیالورونات 250 دالتونسدیم هیالوروناتخانم حاجی زاده350,000,000 ریال1 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/07/16ویتامین Cپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده1,850,000 ریالچینی25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/07/16بوراکس دکاپارسیان شیمی نگین تهرانآقای فروتن550,000 ریالهر دواتی معدنترکیهکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/07/16بوراکس دکاموجودشیمی پخش پیکانخانم مسافر460,000 ریالهر دواتی معدنترکیهکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/07/16چیپس صابون 80-20فرسان شیمیآقای خسروی780,000 ریالامریمالزیکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/07/16گلیسرول مونو استئارات ( GMS SE40)ناموجودآریا شیمی رایکاآقای مطهری900,000 ریالرسمیکیسه 20مشاهده اطلاعات
1402/07/16بوتیلن گلایکولناموجودناردین کالاخانم میانه رو6,500,000 ریالبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/07/15تری اتانول آمین لوریل سولفات (TLS40)پدیده شیمی غربخانم تیموری367,000 ریالرسمیبشکه 210مشاهده اطلاعات
1402/07/15لورامیدپدیده شیمی غربخانم تیموری778,500 ریالرسمیبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/07/15اتانول 99.8 درصد بدون بوناموجودکیان تجهیز طب1,230,000 ریالمشاهده اطلاعات
1402/07/15اتانول 96 درصد بدون بوکیان تجهیز طب996,000 ریالمشاهده اطلاعات
1402/07/13کامفورناموجودآریو شیمیخانم سوری7,900,000 ریالچین25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/07/13فنیل تری متیکونناموجودآریو شیمیخانم سوری16,500,000 ریالهر دوچینگالن 25مشاهده اطلاعات
1402/07/12چیپس صابون 80/20موجودشیمی پخش پیکانخانم مسافر700,000 ریالهر دوکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/07/10B TACموجودناردین کالاخانم میانه رو9,300,000 ریالمشاهده اطلاعات
1402/07/10دی پروپیلن گلایکولموجودمحمودیان3,300,000 ریالکره ایبشکه 190مشاهده اطلاعات
1402/07/10سدیم پلی آکریلات پودری(آنتی پیرکس)2,000,000 ریالکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/07/10سدیم پلی آکریلات مایع (PAAS)موجود920,000 ریالبشکه 240مشاهده اطلاعات
1402/07/10SDBSموجودپدیده غربخانم تیموری380,000 ریالکیسه 15مشاهده اطلاعات
1402/07/09DDACموجودآقای بهزادی5,150,000 ریالthorاسپانیامشاهده اطلاعات
1402/07/09اسید کلریدریکموجودآقای جدیدی47,000 ریالبشکه 200مشاهده اطلاعات
آکومر 1850موجودمشاهده اطلاعات
1402/07/09آمونیاک مایع صنعتیموجودکیمیا تهران اسید132,500 ریال2/5-20-200مشاهده اطلاعات
1402/07/09فسفریک اسیدپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده950,000 ریالهر دوچینمشاهده اطلاعات
1402/07/09فسفریک اسیدشیمی پخش پیکانخانم مسافر740,000 ریالهر دوچینمشاهده اطلاعات
1402/07/08متیل متاکریلاتشیمی پخش پیکانخانم مسافر1,140,000 ریالهر دوپترو چایناچینبشکه 190 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/10/09دی اتیلن تری آمینآسان کمخانم بهبودی4,850,000 ریالهر دوچینبشکه 190 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/07/04تری متیلول پروپانالساپاآقای کارگر1,500,000 ریالغیر رسمیچینیکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/07/04تری متیلول پروپانآذین بسپار سپاهانآقای محمدی1,280,000 ریالرسمیچینیکیسه 25مشاهده اطلاعات
آلومینیوم کلرو هیدرات مایع 50 درصدطنین گستر کوروش2,100,000 ریالبشکه 200مشاهده اطلاعات
آلومینیوم کلرو هیدرات کلارینت پودریطنین گستر کوروش6,400,000 ریالکیسه 40 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/06/29dbnpaپرسا شیمیخانم محمد پور8,500,000 ریالرسمیکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/06/29پلی وینیل الکل 24-88آرتا باربد پویشآقای بهادران1,050,000 ریالهر دوون وی چینچینکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/06/28فرمالدهید 37 درصددکتر مجللیدکتر مجللی940,000 ریالایران2.5 لیتریمشاهده اطلاعات
1402/09/23گلایکولیک اسیدموجودپاس صدرا فناورخانم حاجی زاده19,500,000 ریالکیسه 20 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/09/09پلی کواترنیوم 7موجودشیمی پخش پیکانخانم مسافر680,000 ریالهر دوتی ان جیچینبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/06/26الکل اتوکسیله مول 3موجودکیمیاگران امروزآقای حاتمی890,000 ریالهر دوایرانبشکه 190مشاهده اطلاعات
1402/06/21کربومر 940پاس اداکآقای شادرام6,000,000 ریالهر دومشاهده اطلاعات
1402/06/21کربومر 940موجودآریا شیمی8,500,000 ریالهر دوکاله کیمیادرام 20مشاهده اطلاعات
1402/06/21اسپن 60پارس صدراخانم حاجی زاده1,400,000 ریالهر دومشاهده اطلاعات
1402/06/21الکل اتوکسیله مول 3موجوداصفهان کوپلیمرآقای فقیهی880,000 ریالرسمیایرانبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/06/20آلکیل دی متیل آمین اکسایدموجودآریا شیمی رایکاآقای مطهری710,000 ریالرسمیایرانیبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/06/19ادتا 4 سدیمیموجودمانا تجارت افقخانم آقا علی1,640,000 ریالرسمیچینکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/06/19ادتا 2 سدیمیمانا تجارت افقخانم آقا علی1,640,000 ریالرسمیچینکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/06/19شی باترشیمیایی تهرانآقای حداد-49,000,003,500,000 ریال1و 20 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/06/19پروپیل پارابنموجودآریو شیمیخانم سوری4,700,000 ریالهر دوسالسیلاتهندکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/06/19اسید سیتریک آبدارمانا تجارت افقخانم آقا علی540,000 ریالهر دوچینکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/06/19اسید سیتریک خشکموجودمانا تجارت افقخانم آقا علی620,000 ریالهر دوچینکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/06/18MIT/BITپارسا کیمیاخانم راد1,960,000 ریالهر دوTHORگالن 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/06/18اسید اولئیک بهداشتیموجودآبتین شیمیآقای هاشمی850,000 ریالهر دوایرانیبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/06/18اولئیک اسید بهداشتیآبتین شیمیآقای هاشمی950,000 ریالهر دوklkبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/06/13سیلیکون 150- 1000شیمی الوند-23,000,003,200,000 ریالچین-کانادا1-5-20-200 لیتریمشاهده اطلاعات
1402/06/13دی سدیم لوریل سولفوسوکسیناتپدیده شیمی غربخانم تیموری411,500 ریالرسمیپدیدهبشکه 210مشاهده اطلاعات
1402/06/11ایزوپروپیل میرستاتموجودپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده1,860,000 ریالهر دوklkبشکه 175مشاهده اطلاعات
1402/07/15تری اتانول آمینموجودپدیده شیمی غربخانم تیموری560,000 ریالرسمیشازندایرانبشکه 230مشاهده اطلاعات
1402/06/11فنوکس اتانولپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده275,500 ریالهر دوهندبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/06/11ایزوتیازولین 14 درصدپیشگامان شیمیخانم معین1,980,000 ریالبشکه 250مشاهده اطلاعات
1402/06/11آمینو ایمیدازولین p200راک شیمیخانم رحمانی3,500,000 ریالمشاهده اطلاعات
1402/06/07اولئیک اسید صنعتیآذران تقطیر سهندآقای پاشاپور630,000 ریالبشکه 180مشاهده اطلاعات
1402/06/06وازلینرز پالایش غربخانم شهبازی500,000 ریالرز پالایشبشکه 50 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/06/06آلفا اولفین سولفونات 30درصدموجودپدیده شیمی غربخانم تیموری396,500 ریالپدیدهبشکه 200 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/06/06پتاسبازرگانی آرتا باربد پویشآقای بهادران-870,000,900,000 ریالیونیدکرهکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/06/06پتاسموجودبازرگانی بیسموتآقای مجیدیان-8,800,001,200,000 ریالیونیدکرهکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/06/06پتاسموجودشیمی گستر آریا910,000 ریالیونیدکرهکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/06/06بتائینموجودپدیده شیمی غربخانم تیموری386,500 ریالایرانبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/06/01آب اکسیژنه 50 %پاک آزماخانم پاکدل450,000 ریالغیر رسمیپاشا ترکیهگالن 65 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/06/01آب اکسیژنه 35%پاک آزماخانم پاکدل490,000 ریالغیر رسمیگالن 65 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/06/01متیل اتیل کتونتراوا تجارت فرتاکخانم موسوی1,150,000 ریالبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/06/01پروپیلن کربناتتراوا تجارت فرتاکخانم موسوی1,150,000 ریالکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/06/01اپسیفایرآوکیان مهرخانم تاج الدینی1,800,000 ریالرسمیایندونالآلمان120 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/06/01ایزوپروپانولتراوا تجارت فرتاکخانم موسوی730,000 ریالمشاهده اطلاعات
1402/06/01متانولتراوا تجارت فرتاکخانم موسوی140,000 ریالمشاهده اطلاعات
1402/06/01زایلنتراوا تجارت فرتاکخانم موسوی460,000 ریالهر دوبشکهمشاهده اطلاعات
1402/06/01استون صنعتیتراوت تجاررت فرتاکخانم موسوی1,100,000 ریالکومهویکبشکهمشاهده اطلاعات
1402/06/01پارافین صنعتی بدون بوبازرگانی پویاآقای سعیدی610,000 ریالغیر رسمیمشاهده اطلاعات
سدیم سولفاتاملاح ایران-850,009,250 ریالهر دوراملاح ایرانجانبو بگ 1 تنی // کیسه 50 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/31متیل اتیل کتونشیمیایی تهرانآقای حداد1,380,000 ریالهر دو200 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/31استون صنعتیشیمیایی تهرانآقای حداد780,000 ریالهر دوبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/05/31متانولشیمیایی تهرانآقای حداد105,000 ریالهر دوایرانبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/05/31تولوئنشیمیایی تهرانآقای حداد370,000 ریالهر دوبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/05/31DEHA 98 درصدآقای عرب نژاد4,900,000 ریالمشاهده اطلاعات
1402/07/17HEDP 60 درصدموجودآقای عرب نژاد1,170,000 ریالغیر رسمیCHEMECبشکه 290مشاهده اطلاعات
کلرهگزیدین گلوکوناتبازرگانی عظیمیآقای عظیمی2,800,000 ریالهر دوRNهندبشکه 200 کیلوییمشاهده اطلاعات
سدیم نیتریتموجودآقای قادری550,000 ریالرسمیچینکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/30کوکونات مونو اتانول آمیدآریا شیمی رایکاآقای مطهری760,000 ریالرسمیمشاهده اطلاعات
1402/05/30کلرهگزیدین گلوکونات 20 درصداردستانی زاده2,700,000 ریالهر دوRNهندیبشکه 200 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/30مونو اتانول آمینموجودشیمی پخش پیکانخانم مسافر490,000 ریالبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/05/30اتیلن گلایکول دی استئارات(EGDS)آریا شیمی رایکااقای مطهری810,000 ریالرسمیایرانیکیسه 20 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/30اتیلن گلایکول مونو استئارات(EGMS)موجودآریا شیمی رایکاآقای مطهری810,000 ریالرسمیایرانیکیسه 20 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/30بتاکاروتنپاس آداکآقای شادرام31,000,000 ریالمشاهده اطلاعات
1402/05/17استئاریل الکلموجودشیمی پخش پیکانخانم مسافر1,600,000 ریالهر دوامریمالزیکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/29سوبیتول پودریشیمی پخش پیکانخانم مسافر780,000 ریالغیر رسمیکینگ دوآچینکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/29سوبیتول مایعپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده370,000 ریالرسمی و غیر رسمیگجراتهندبشکه 300 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/29بنزآلکونیوم 80 %آریا شیمی رایکاآقای مطهری1,215,000 ریالچینیبشکه 200 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/29بنزآلکونیوم 50%آریا شیمی رایکاآقای مطهری775,000 ریالچینیبشکه 200 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/25آکریلیک اسیدشیمی پخش پیکانخانم مسافر760,000 ریالشاندونگچینبشکه 200 کیلوییمشاهده اطلاعات
ال سیستئین هیدروکلرایددانا فارمدآقای قاسمی26,000,000 ریالچینبسته بندی 1 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/08/29نونیل فنول 10موجوداصفهان کوپلیمرآقای فقیهی960,000 ریال200 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/07/17سالیسیلیک اسیدپارس صدراخانم حاجی زاده4,300,000 ریالرسمی و غیر رسمیچینکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/23مونو اتیلن گلایکولشیمیایی تهرانآقای حداد250,000 ریالرسمی و غیر رسمیایرانیبشکه 230 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/06/11ادتا 4 سدیمیموجودشیمی پخش پیکانخانم مسافر1,900,000 ریالرسمی و غیر رسمیآچیلیسچینکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/23سیلیکافوم(اروزیل)موجودیکتا پلیمر پارسا3,300,000 ریالرسمی و غیر رسمیچینکیسه 10 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/23زایلنشیمیایی تهرانآقای حداد425,000 ریالمشاهده اطلاعات
هگزان نرمالشیمیایی تهرانآقای حداد-300,000,340,000 ریالمشاهده اطلاعات
1402/05/23پگ 40 مایعکیمیاگران امروزحاتمی1,100,000 ریالایرانیایرانبشکه 200 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/23پتاسیم پرسولفاتپیشگامان شیمیخانم معین2,180,000 ریالچینکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
آب مقطرخانم بابایی750,000 ریالغیر رسمیسبلانایرانگالن 20 لیتریمشاهده اطلاعات
روغن کرچکشیمی پخش پیکانخانم مسافر1,340,000 ریالرسمی و غیر رسمیمشاهده اطلاعات
1402/05/21پتاسیم هیدروکسایدبازرگانی بکتاش-92,000,009,100,000 ریالکره ای- چینیکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
پتاسیم هیدروکسایدبازرگانی بکتاش-9,200,000,910,000 ریالکره ای- چینیمشاهده اطلاعات
آلفا آربوتیندانافارمد40,000,000 ریالمشاهده اطلاعات
1402/05/21مونو اتیلن گلایکولشیمیایی تهرانآقای حداد250,000 ریالرسمی و غیر رسمیایرانیایرانبشکه 230 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/07/17سالیسیلیک اسیدبازگانی عظیمیآقای عظیمی6,500,000 ریالرسمی و غیر رسمیچینکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/08/02پگ 400 مایعکیمیاگران امروزآقای حاتمی-600,000,980,000 ریالایرانیایرانبشکه 220 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/18پروپیلن گلایکولموجودکیمیاگران امروزآقای حاتمی-690,000,820,000 ریالایرانیبشکه 215مشاهده اطلاعات
1402/05/18اسید نیتریکآریا شیمی640,000 ریالگالن 30 کیلوییمشاهده اطلاعات
مونو اتیلن گلایکولآریا شیمی320,000 ریالرسمی و غیر رسمیشازندایرانبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/05/18کلسیم کربناتبازرگانی آریا شیمی280,000 ریالکالمکسکیسه 25مشاهده اطلاعات
GMS90شیمی پخش پیکانخانم مسافر845,000 ریالرسمی و غیر رسمیکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/18اسید نیتریکبهان تجهیزخانم برزو575,000 ریالغیر رسمیایرانیبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/05/18زینک اکسایدکیمیا فراگیر بهداشتخانم بهرامی4,876,000 ریالنیل کانتمشاهده اطلاعات
1402/05/18پودر کلاژنآقای موسوی15,000,000 ریالرسمی و غیر رسمیکیسه 15 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/18آکریلات کوپلیمرپیشگامان شیمی4,550,000 ریالغیر رسمیچینبشکه 200 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/18تری سدیم فسفاتکیمیا تجارت فجر420,000 ریالرسمی و غیر رسمیفاندیاچینکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/18متاسیلیکات 5 آبهمهندس بهزادی650,000 ریالغیر رسمیکرهکیسه 25 کیلومشاهده اطلاعات
1402/05/17پروتئین جوانه گندمموجودنیلوفر بهداشتآقای گنجی4,500,000 ریالرسمی و. غیر رسمیگالن 20 کیلوییمشاهده اطلاعات
پلی گلیسرول پلی رسینولئات(Pgpr)شیمی پخش پیکانخانم مسافر2,150,000 ریالرسمی و غیر رسمیاسپل ارگانیکهندکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/08/08گلیسرول مونو استارات (GMS se40)موجودشیمی پخش پیکانخانم مسافر1,050,000 ریالرسمی و یر رسمیoleofineمالزیکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/16لیدوکائین بیسدانا فارمدآقای قاسمی18,000,000 ریالچینمشاهده اطلاعات
1402/05/16پلی وینیل متاکریلات (PMMA)آقای اصفهانی2,000,000 ریالغیر رسمیتایوانکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/16پلی وینیل استات(PAVc)آقای اصفهانی950,000 ریالغیر رسمیتایوانمشاهده اطلاعات
1402/05/16پلی وینیل استات(PVAc)آریانا شیمیخانم علی نیا490,000 ریالرسمی و غیر رسمیایران200 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/16پلی وینیل استات (PVAc)آریانا شیمیخانم علی نیا790,000 ریالغیر رسمیآلمان30 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/16پلی متیل متاکریلات (PMMA)آرتا باربد پویشآقای بهادران1,850,000 ریالغیر رسمیتایوانکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/08/20استرکوات جامدآریا شیمی رایکاآقای دانیال مطهری910,000 ریالرسمیبشکه 190 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/15پگ 40 کرچک هیدروژنهچاوش سایا تجارتآقای رسام1,790,000 ریالمشاهده اطلاعات
1402/05/23پگ 40 کرچک هیدروژنهشیمی پخش پیکانخانم مسافر1,170,000 ریالغیر رسمیمشاهده اطلاعات
1402/05/15وازلین جامد تخته ایرز پالایش غربخانم نظیف500,000 ریالرسمی و غیر رسمیتخته ای 30*50 // جعبه 30 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/15آکریلیک اسیدآرتا باربد پویشآقای بهادران770,000 ریالغیر رسمیشاندونگچینبشکه 220 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/15آکریلیک اسیدآرتا باربد پویشآقای بهادران780,000 ریالغیر رسمیست لایتچینبشکه 220 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/15پلی الکترولیت کاتیونیمهندسی فرایند تصفیه سبزآقای ایزد خواه2,200,000 ریالغیر رسمیچینیکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/15پلی الکترولیت کاتیونیمهندسی فرآیند تصفیه سبزآقای ایزد خواه3,200,000 ریالغیر رسمیآلمانیکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/14سدیم تولوئن سولفوناتسولفوشیمی پارتآقای شیرین بیان650,000 ریالرسمی و غیر رسمیکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/14دانه رنگی بنتونیترنگین دانه حیان مهروشآقای حکیم زاده28,000 ریالرسمی و غیر رسمیجانبو 1 تنیمشاهده اطلاعات
1402/05/14متا سیلیکاترنگین دانه حیان مهروشآقای حکیم زاده700,000 ریالرسمی و غیر رسمیایرانکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/14اپسیفایرآواکیان مهرخانم تاج الدینی1,820,000 ریالرسمیایندونالآلمانبشکه 120 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/07/15غلظت دهنده آکریلاتیموجودسیماب رزینآقای اوهانیان550,000 ریالرسمیایرانبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/05/14ایزوتیازولین 14 درصدکیمیا گران نفتخانم ابوالحسنی1,860,000 ریالرسمیچینیچینبشکه 250مشاهده اطلاعات
1402/05/14دی اتیل هیدروکسیل آمین/DEHAکیمیا گران نفتخانم ابوالحسنی5,100,000 ریالرسمی170 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/09/11دی اتیل هیدروکسیل آمین/DEHAپترو کیمیا پیوندخانم نیکنام5,150,000 ریالرسمی و غیر رسمی170 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/11ATMP.5Naموجودآقای عرب نژاد1,460,000 ریالغیر رسمیایتالیاIBC 1300 کیلویی، به صورت بشکه هم خورد می کنهمشاهده اطلاعات
1402/05/11سدیم متاسیلیکات خشکآقای حکیم زاده700,000 ریالایرانکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/11آنزیم سلولاز اکتیویته 5000بن دا فرآورخانم نامی7,120,000 ریالرسمیایرانگالن 20مشاهده اطلاعات
1402/05/11آنزیم لیپاز اکتیویته 50000بن دا فرآورخانم نامی8,000,000 ریالرسمیایرانگالن 20مشاهده اطلاعات
1402/05/11آنزیم پروتئاز اکتیویته 100000بن دا فرآورخانم نامی5,140,000 ریالرسمیایرانگالن 20مشاهده اطلاعات
1402/05/11آنزیم آمیلاز اکتیویته 2000بن دا فرآورخانم نامی4,510,000 ریالرسمیایرانگالن 20مشاهده اطلاعات
1402/05/11خمیر سولفونه-سدیم الکیل بنزن سولفوناتآقای مهندس عابدی450,000 ریالرسمیایراندرام 90 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/09وازلین بهداشتیرز پالایش غربخانم شهبازی450,000 ریالرسمی و غیر رسمیرز پالایش غربایراندرام 50 کیلویی پلی اتیلنمشاهده اطلاعات
1402/06/22پارافین بهداشتیموجودرز پالایش غربخانم شهبازی680,000 ریالرسمی و غیر رسمیرز پالایش غربایرانبشکه 175مشاهده اطلاعات
1402/05/09گلیسریل مونو استئارات GMSشیمی پخش پیکانخانم مسافر1,050,000 ریالرسمی و غیر رسمیاولوفاینمالزی25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/09ستیل الکلشیمی پخش پیکانخانم مسافر1,490,000 ریالرسمی و غیر رسمی25 کیلومشاهده اطلاعات
1402/06/13ستیل الکلموجودپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده1,300,000 ریالرسمی و غیر رسمیدرام 25مشاهده اطلاعات
پودر ژلاتیننوین تجارت پرسیانابورساترکیهکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/04/10الکل اتوکسیله مول 7موجودپدیده شیمی غربخانم تیموری800,000 ریالرسمیپدیدهایرانبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/04/31تگزاپن 70%موجودپدیده شیمی غربخانم تیموری657,000 ریالرسمیپدیدهایرانبشکه 210مشاهده اطلاعات
1402/07/15اسید سولفونیک 97%موجودپدیده شیمی غربخانم تیموری575,000 ریالرسمیپدیدهایرانبشکه 220مشاهده اطلاعات
1402/05/19پتاسیم هیدروکسیدشیمی پخش پیکانخانم مسافر980,000 ریالرسمی و غیر رسمییونیدکرهکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/05/07موم کارنوباشیمی فرنوخانم4,650,000 ریالغیر رسمیStarlightبرزیلکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/05/07مونو پروپیلن گلایکولپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده1,290,000 ریالرسمی و غیر رسمیبشکه 250مشاهده اطلاعات
1402/05/07ستئارت 25 CETEARETHموجودپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده1,890,000 ریالرسمی و غیر رسمی25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/04/25لوریل گلوکوزایدDITخانم رضاییان1,200,000 ریالرسمیآنیکوچینبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/04/25PBTCپرسا شیمیخانم محمدپور1,430,000 ریالرسمیچینمشاهده اطلاعات
1402/04/25HEDP 60%موجودپترو کیمیا پیوندخانم نیکنام1,450,000 ریالرسمی و غیر رسمیChemexچینبشکه 290مشاهده اطلاعات
1402/08/06DTPMPAموجودمیلاشمهندس صدری900,000 ریالرسمی و غیر رسمیپدیده شیمی جمایرانبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/04/24آب مقطرآقای آقاجانی12,500 ریالغیر رسمیمشاهده اطلاعات
1402/04/24آب مقطرآقای آقاجانی12,500 ریالمشاهده اطلاعات
1402/04/24تری اتیل سیتراتکیش داروآقای عقایدی18,000,000 ریالرسمی و غیر رسمیچینگالن 25مشاهده اطلاعات
1402/04/24اسید سیتریک خشکموجودآریو شیمیخانم سوری590,000 ریالرسمی و غیر رسمیTTCAچینکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/07/24پتاسیم سورباتزکیه تجارتآقای صالحی2,250,000 ریالرسمی و غیر رسمیFICچین25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/07/24سدیم بنزواتزکیه تجارتآقای صالحی2,550,000 ریالرسمی و غیر رسمیFICچین25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/04/24پلی کواترنیوم 7موجودطنین گستر کوروشخانم بهلولوند780,000 ریالرسمی و غیر رسمیچینبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/04/24لوریل گلوکوزایدطنین گستر کوروشخانم بهلولوند1,400,000 ریالرسمی و غیر رسمیچینبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/04/24برونوپلپرسا شیمیخانم محمد پور11,000,000 ریالرسمیچین25 کیلومشاهده اطلاعات
1402/04/24تری اتانول آمین فسفات استرآریا شیمی رایکاآقای مطهری2,000,000 ریالفقط رسمیآریا شیمی رایکاایرانبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/08/10اسید سولفامیکموجودپتروکیمیا پیوندخانم نیکنام610,000 ریالرسمی و غیر رسمیایرانکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/04/24اسید سولفامیکموجودپارسیان شیمی نگین طهرانآقای فروتن735,000 ریالغیر رسمیچینکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/04/19هیدروکسی پروپیل گوار هیدروکسی پروپیل تریمونیوم کلرایدپارسا کیمیاخانم راد9,500,000 ریالرسمیlambertiایتالیاکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/04/19گوار هیدروکسی پروپیل تریمونیوم کلرایدپارسا کیمیاخانم راد9,500,000 ریالرسمیlambertiایتالیاکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/07/01گوار هیدروکسی پروپیل تریمونیوم کلراید شفافموجودپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده18,500,000 ریالرسمی و غیر رسمیچینکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/04/19گوار هیدروکسی پروپیل تریمونیوم کلرایدموجودپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده7,500,000 ریالرسمی و غیر رسمیچینکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/09/01دی ام دی ام هیدانتوئین DMDM hydantoinبازرگانی عظیمیآقای مهندس عظیمی16,500,000 ریالهر دو25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/03/29ادتا چهار سدیمیموجودپارسو رستاک آدریناآقای محمدپور1,500,000 ریالرسمی و غیر رسمیمشاهده اطلاعات
1402/03/29پلی آلومینیوم کلراید (پک)پارسو رستاک آدرینااقای محمدپور210,000 ریالرسمی و غیر رسمیچینمشاهده اطلاعات
1402/07/22پلی الکترولیت آنیونیپارسو رستاک آدرینااقای محمدپور1,200,000 ریالرسمیتیانرانچینکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/03/27پلی الکترولیت کاتیونیمهندسی فرآیند تصفیه سبزآقای ایزدخواه3,250,000 ریالغیر رسمیBASFآلمانکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/03/27پلی الکترولیت کاتیونیمهندسی فرآیند تصفیه سبزآقای ایزد خواه3,150,000 ریالغیر رسمیBASFچینکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/03/27پلی الکترولیت کاتیونیمهندسی فرآیند تصفیه سبزآقای ایزد خواه2,750,000 ریالغیر رسمیچینکیسه 25مشاهده اطلاعات
مهندسی فرآیند سبزآقای ایزدخواهمشاهده اطلاعات
1402/03/24پارافین خوراکیرز شیمیآقای نجفی820,000 ریالرسمیرز شیمیایران175 کیلوگرممشاهده اطلاعات
1402/08/29پراستیک اسیدتامین صنعت پرگاسخانم موسوی10,600,000 ریالرسمیبهبان شیمیایرانگالن 10 لیتریمشاهده اطلاعات
1402/03/24ایزوپروپانولتراوا تجارت فرتاکخانم موسوی79,000 ریالرسمی و غیر رسمی - برای رسمی قیمت 74000ساهاتراکرهمشاهده اطلاعات
بنزیل الکلشرکت ایران پاسادخانم سلماسیHubei greenhome fine chemicalچینمشاهده اطلاعات
1402/09/07اپسیفایر-لیترونشرکت ایران پاسادخانم سلماسی1,580,000 ریالرسمی و غیر رسمیWardelانگلیسبشکه 60مشاهده اطلاعات
02/03/10پودر عصاره آلوئه وراپودر عصاره آلوئه وراخانم عزت زاده6,500,000 ریالغیر رسمیاسترالیامشاهده اطلاعات
02/03/10زانتان گامشیمی مارکتآقای خلج6,500,000 ریالغیر رسمیچینمشاهده اطلاعات
02/03/10اسپن 60شیمی مارکتآقای خلج1,800,000 ریالغیر رسمیچینمشاهده اطلاعات
0002/04/25اسید سیتریک خشکموجودزکیه تجارتآقای صالحی660,000 ریالرسمی و غیر رسمیچینکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/06/19سدیم سیتراتزکیه تجارتآقای صالحی-460,000,480,000 ریالرسمی و غیر رسمیاینساینTTCAچینکیسه 25مشاهده اطلاعات
02/03/10اسید بوریکتک کم720,000 ریالغیر رسمیترکیهکیسه 25مشاهده اطلاعات
02/03/10اسانس Green Aسابین مهر پارسیانخانم هاشمی7,868,000 ریالرسمیExpressionفرانسهیک کیلومشاهده اطلاعات
0002/03/09اسید اولئیکموجودآذران تقطیر سهندآقای پاشاپور790,000 ریالرسمی و غیر رسمیایرانبشکه 180مشاهده اطلاعات
02/03/09گلیسیرین صنعتیآذران تقطیر سهندآقای پاشاپور630,000 ریالرسمی و غیر رسمیایرانبشکه 250مشاهده اطلاعات
1402/03/09گلیسیرین خوراکیموجودآذران تقطیر سهندآقای پاشاپور600,000,630,000,659,968 ریالرسمی و غیر رسمیایرانبشکه 250مشاهده اطلاعات
02/03/08بشکه 200 لیتری دو دهانه پلی اتیلن آبیالماس پلیمرخانم آدینه7,500,000 ریالرسمیپلاستیرانایرانمشاهده اطلاعات
02/03/08حلال MMBشرکت آلتا شیمی6,500,000 ریالغیر رسمیمشاهده اطلاعات
02/03/08ایزوپار Hشرکت آلتا شیمی5,800,000,830,000,025 ریالغیر رسمییک کیلو<br /> 5 کیلومشاهده اطلاعات
0002/03/07اسید سولفامیکموجودشیمیایی برترخانم محمدی850,000 ریالغیر رسمیچینکیسه 25مشاهده اطلاعات
02/03/07تری سدیم فسفاتشیمیایی برترخانم محمدی400,000,370,000,300,032 ریالغیر رسمیساندیا<br /> هاروست<br /> تیانجین تقلبیکیسه 25مشاهده اطلاعات
02/03/07منیزیم سولفاتسو شیمیخانم بابایی650,000 ریالغیر رسمیایرانمشاهده اطلاعات
02/03/07سدیم لوریل سولفاتسو شیمیخانم بابایی1,500,000 ریالغیر رسمیامریمالزیمشاهده اطلاعات
02/03/07سدیم پرسولفاتسو شیمیخانم بابایی1,300,000 ریالغیر رسمیچینمشاهده اطلاعات
02/03/07ویتامین Aآوا شیمی صباخانم حاجت پور48,000,000 ریالرسمی و غیر رسمیمشاهده اطلاعات
02/03/07ویتامین B6آوا شیمی صباخانم حاجت پور15,000,000 ریالرسمی و غیر رسمیچینمشاهده اطلاعات
02/03/07ویتامین B2آوا شیمی صباخانم حاجت پور55,000,000 ریالرسمی و غیر رسمیگلوریاهندمشاهده اطلاعات
02/03/07ویتامین B3آوا شیمی صباخانم حاجت پور9,900,000 ریالرسمی و غیر رسمیمشاهده اطلاعات
1402/06/14گلوتارآلدهیدخلیج فارس نیلگونآقای عرب نژاد2,170,000 ریالغیر رسمیچینبشکه 220مشاهده اطلاعات
1402/05/24سیکلوهگزیل آمیناصفهان شیمیآقای نادریان1,000,000 ریالغیر رسمیگالن 20 لیتریمشاهده اطلاعات
پنتا متیل دی اتیل تری آمینآقای نادریانغیر رسمیگالنی شدهمشاهده اطلاعات
02/03/06اسانس ویکتوریا سیکرتصفارایحهآقای نوری38,250,000 ریالرسمیVictoria's secret Bombshellایرانگالن 5مشاهده اطلاعات
اروزیل 200 داروییتراوا تجارت فرتاکخانم موسویEvonicآلمانمشاهده اطلاعات
0002/03/06دسیل گلوکوزایدناموجودDITخانم رضاییان1,400,000 ریالرسمیآرنیکوچینبشکه 220مشاهده اطلاعات
02/03/06فیکساتورعطر نبیآقای حمزه ای96,000,016,800,000 ریالغیر رسمیعطر نبیایرانمشاهده اطلاعات
02/03/06سیلیسپارس سیلیسآقای غیاثوند900,004,000,000 ریالغیر رسمیپارس سیلیسایرانکیسه 37-40مشاهده اطلاعات
1402/07/22پلی الکترولیت آنیونیکانگوروآقای جلالیان1,350,000 ریالرسمیتیانرانچینکیسه 25مشاهده اطلاعات
02/03/04تیواورهبازرگانی رامشخانم رامش2,480,000 ریالچینکیسه 25مشاهده اطلاعات
0002/04/25بوتیل گلایکولتراوا تجارت فرتاکخانم موسوی-810,000,840,000 ریالغیر رسمیDOW و مترونآلمان-تایوانبشکه 185مشاهده اطلاعات
02/03/02دی متیل سولفوکساید DMSOصنایع شیمیایی سبز پارسیانخانم پورکویریان5,000,000 ریالغیر رسمیچینبشکه 240مشاهده اطلاعات
02/03/02سیکلو هگزیل آمینپترو کیمیا پیوندخانم نیکنام1,720,000 ریالغیر رسمیچینمشاهده اطلاعات
1402/08/22آمینو تری متیلن فسفونیک اسید ATMPموجودپترو کیمیا پیوندخانم نیکنام1,300,000 ریالغیر رسمیChemexچینبشکه 270مشاهده اطلاعات
1402/07/09گلوتارآلدهید 50%موجودپترو کیمیا پیوندخانم نیکنام2,400,000 ریالغیر رسمیبشکه 220مشاهده اطلاعات
0002/03/02بنزالکونیوم کلراید 80%موجودپترو کیمیا پیوندخانم نیکنام1,800,000 ریالغیر رسمیچینبشکه 180مشاهده اطلاعات
02/03/02تولیل تریازولپترو کیمیا پیوندخانم نیکنام4,750,000 ریالغیر رسمیChemexچینکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/08/29بنزوتریازولپترو کیمیا پیوندخانم نیکنام4,300,000 ریالغیر رسمیChemexچینکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/05/31HEDP پودریپترو کیمیا پیوندخانم نیکنام1,500,000 ریالغیر رسمی و رسمیChemexچینکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
02/03/02بوتیل گلایکولشیمی پخش پیکانخانم مسافر880,000 ریالغیر رسمیمترونتایوانبشکه 250مشاهده اطلاعات
0002/04/25سیکلو هگزیل آمینپرسا شیمیخانم محمد پور1,650,000 ریالرسمیچینبشکه 175مشاهده اطلاعات
1402/05/14ایزوتیازولین 14%پرسا شیمیخانم محمد پور1,850,000 ریالرسمیچینبشکه 250مشاهده اطلاعات
1402/07/01فسفینو کربوکسیلیک اسیدموجودپرسا شیمیخانم محمد پور1,100,000 ریالرسمیچینبشکه 250مشاهده اطلاعات
0002/04/25تولیل تریازولپرسا شیمیخانم محمد پور5,500,000 ریالرسمیکیسه 25مشاهده اطلاعات
02/03/02HMDTMA.K6پرسا شیمیخانم محمد پور1,630,000 ریالرسمیبشکه 250مشاهده اطلاعات
1402/06/21DTPMPAموجودپرسا شیمیخانم محمد پور1,600,000 ریالرسمیSinochemچینبشکه 250مشاهده اطلاعات
02/03/02HPAAپرسا شیمیخانم محمد پور1,800,000 ریالرسمیبشکه 250مشاهده اطلاعات
1402/07/25آکومر 2000موجودپرسا شیمیخانم محمد پور1,220,000 ریالرسمیبشکه 250مشاهده اطلاعات
02/03/02روغن نخل اره ایتاک دشتخانم آرمینه18,000,000 ریالرسمی و غیر رسمیSilverline chemicalsگالن 25مشاهده اطلاعات
1402/08/29پلی مالئیک اسیدموجودپرسا شیمیخانم محمد پور1,250,000 ریالرسمیبشکه 250مشاهده اطلاعات
1402/06/06آکومر 3100موجودپرسا شیمیخانم محمد پور1,310,000 ریالرسمیچینبشکه 240مشاهده اطلاعات
02/02/31اسپن 60شیمی پخش پیکانخانم مسافر1,020,000 ریالرسمی و غیر رسمیساواناهندکیسه 25مشاهده اطلاعات
02/02/31روغن جوجوباشیمی پخش پیکانخانم مسافر4,000,000 ریالرسمی و غیر رسمیفالکونهندگالن 20مشاهده اطلاعات
02/02/31روغن کرچکشیمی پخش پیکانخانم مسافر13,000,001,350,000 ریالرسمی و غیر رسمیگوکول گروپ<br /> پسیفیکهندبشکه 225مشاهده اطلاعات
02/02/31ویتامین Eشیمی مارکتآقای خلج10,000,000 ریالغیر رسمیZMCچینمشاهده اطلاعات
1402/06/19بنتونیتبازرگانی عبداللهیانآقای احمدی1,350,000 ریالرسمیچینکیسه 25مشاهده اطلاعات
02/02/31سی اف سی CFCنگین تجارت شرقآقای غضنفری5,900,000 ریالغیر رسمی و رسمیبشکه 250مشاهده اطلاعات
02/02/31پگ 40 هیدروژنه کرچکشیمی مارکتآقای خلج2,400,000 ریالغیر رسمیکیمیاگران امروزایرانمشاهده اطلاعات
02/02/31روغن جوجوباشیمی مارکتآقای خلج4,000,000 ریالغیر رسمیانگلیسمشاهده اطلاعات
02/02/31اسپن 60کیمیا فراگیر بهشادخانم بهرامی1,900,000 ریالغیررسمی و رسمیبشکه 220مشاهده اطلاعات
02/02/31اتانولکیمیا فراگیر بهشادخانم بهرامی600,000 ریالغیر رسمیایرانبشکه 220مشاهده اطلاعات
02/02/31روغن جوجوباکیمیا فراگیر بهشادخانم بهرامی4,455,000 ریالرسمی و غیر رسمیگالن 20مشاهده اطلاعات
02/02/31بشکه 200 لیتری دو دهانه پلی اتیلن آبیپلاستیرانخانم نظری7,300,000 ریالرسمیپلاستیرانایرانمشاهده اطلاعات
1402/09/08روغن نارگیلدانه های روغنی طهرانآقای مجردخانم غضنفری2,800,000 ریالWilmarایراناندونزیگالن 19-20بشکهمشاهده اطلاعات
1402/05/23روغن کرچکدانه های روغنی طهرانآقای مجردخانم محمدی1,800,000 ریالرسمیPacificهندبشکه 225مشاهده اطلاعات
02/02/31ویتامین Eپاس آداکآقای شادرام11,150,000 ریالرسمیBASFگالن 5مشاهده اطلاعات
02/02/31لوویمر 100pپاس آداکآقای شادرام8,600,000 ریالرسمیBASFبشکه 75 کیلومشاهده اطلاعات
02/02/31اسانس Lavenderپارسا کیمیاخانم راد5,400,000 ریالرسمیGivaudan50 کیلوگرممشاهده اطلاعات
02/02/31اسانس Lemon freshپارسا کیمیاخانم راد7,000,000 ریالرسمیGivaudan50 کیلوگرممشاهده اطلاعات
02/02/31اسانس Bouquetپارسا کیمیاخانم راد14,100,000 ریالرسمیGivaudan50 کیلوگرممشاهده اطلاعات
02/02/31اسانس Gucci danceپارسا کیمیاخانم راد8,040,000 ریالرسمیGivaudan50 کیلوگرممشاهده اطلاعات
02/02/31اسانس Amarige 84پارسا کیمیاخانم راد9,140,000 ریالرسمیGivaudan50 کیلوگرممشاهده اطلاعات
02/02/31اسانس precious clio 62پارسا کیمیاخانم راد9,700,000 ریالرسمیGivaudan50 کیلوگرممشاهده اطلاعات
02/02/31اسانس Cologne wavesپارسا کیمیاخانم راد7,500,000 ریالرسمیGivaudan50 کیلوگرممشاهده اطلاعات
02/02/31اسانس Gold coastپارسا کیمیاخانم راد10,000,000 ریالرسمیGivaudan50 کیلوگرممشاهده اطلاعات
02/02/31باس منصفارایحهآقای نوری10,200,000 ریالرسمی5 کیلوگرممشاهده اطلاعات
02/02/31اسانس آدامسصفارایحهآقای نوری4,400,000 ریالرسمی5 کیلوگرممشاهده اطلاعات
02/02/31اسانس پودر بچهصفارایحهآقای نوری6,600,000 ریالرسمی5 کیلوگرممشاهده اطلاعات
02/02/31اسانس دیاناصفارایحهآقای نوری10,900,000 ریالرسمی5 کیلوگرممشاهده اطلاعات
02/02/31اسانس لوندرصفارایحهآقای نوری6,100,000 ریالرسمی5 کیلوگرممشاهده اطلاعات
02/02/31اسانس هلوصفارایحهآقای نوری6,300,000 ریالرسمی5 کیلوگرممشاهده اطلاعات
02/02/31اسانس لیموصفارایحهآقای نوری6,600,000 ریالرسمی5 کیلوگرممشاهده اطلاعات
02/02/31اسانس بلوبریصفارایحهآقای نوری6,600,000 ریالرسمی5 کیلوگرممشاهده اطلاعات
02/02/30اسانس tropical blueberryسابین مهر پارسیانخانم هاشمی14,350,000 ریالرسمیExpressionفرانسه5 کیلوگرممشاهده اطلاعات
1402/08/20پگ 150 دی استئاراتآریا شیمی رایکاآقای مطهری1,850,000 ریالرسمیکیسه 20مشاهده اطلاعات
1402/06/11فنوکسی اتانولناردین کالاخانم میانه رو3,500,000 ریالرسمی و غیر رسمی50 کیلوگرممشاهده اطلاعات
02/02/30تیتانیوم دی اکساید روتایلالوان ثابتخانم بابایی2,100,000 ریالرسمی5 و 25 کیلوگرممشاهده اطلاعات
02/02/30اکسید آهن مشکی<br /> اکسید آهن قهوه ای<br /> اکسید آهن زردالوان ثابتخانم بابایی4,800,000 ریالرسمی5 و 25 کیلوگرممشاهده اطلاعات
02/02/30اپتیکال برایتنرالوان ثابتخانم بابایی2,900,000 ریالرسمی25 کیلوگرممشاهده اطلاعات
1402/06/19اپتیکال برایتنرالوان ثابتخانم بابایی1,950,000 ریالرسمیایرانیگالن 20 و 30 کیلوییمشاهده اطلاعات
02/02/30سدیم لوریل سارکوزیناتآواکیان مهرخانم تاجدینی2,000,000 ریالرسمیبشکه 200مشاهده اطلاعات
02/02/30سدیم سیتراتپدیده شیمی غربخانم تیموری770,000 ریالرسمیکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/06/19سدیم سیتراتپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده550,000 ریالرسمی و غیر رسمیکیسه 25مشاهده اطلاعات
0002/02/30گلیکولیک اسیدپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده19,500,000 ریالرسمی و غیر رسمی20 کیلوییمشاهده اطلاعات
02/02/30سدیم لوریل سارکوزیناتپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده2,400,000 ریالرسمی و غیر رسمیبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/06/19سدیم سیتراتشیمی پخش پیکانخانم مسافر510,000 ریالرسمی و غیر رسمیلمون استارچینکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/08/29فرمالینموجودآقای جدیدی110,000 ریالغیر رسمیایرانگالن 20 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/21آب ژاول 16%آقای جدیدی67,000 ریالغیر رسمیایرانبشکه 265 تا 280 متغیرمشاهده اطلاعات
02/02/30آب ژاول 16%کلرپارسمهندس داداش زاده45,000 ریالغیر رسمیکلرپارسایرانبشکه 275 فیکسمشاهده اطلاعات
02/02/24تویین 80 (پلی سوربات 80)پارس صدرا فناورخانم حاجی زاده1,700,000 ریالغیر رسمیبشکه 220مشاهده اطلاعات
02/02/24تویین 80 (پلی سوربات 80)کیمیا فراگیر بهشادخانم بهرامی1,900,000 ریالغیر رسمییونیتاپهندبشکه 220مشاهده اطلاعات
02/02/24پروتئاز، آمیلازنوونورد داروخانم شهنواز11,700,000 ریالرسمیNovozymeسوئیسگالن 25مشاهده اطلاعات
02/02/24پروتئاز، آمیلاز، لیپازنوونورد داروخانم شهنواز9,990,000 ریالرسمیNovozymeسوئیسگالن 25مشاهده اطلاعات
02/02/24مخلوط آنزیم های پروتئاز، آمیلاز، لیپاز، ماناناز، پکتیناز، سلولازنوونورد داروخانم شهنواز15,120,000 ریالرسمیNovozymeسوئیسگالن 25مشاهده اطلاعات
02/02/24آنزیم پروتئازنوونورد داروخانم شهنواز12,870,000 ریالرسمیNovozymeسوئیسگالن 25مشاهده اطلاعات
02/03/02اسانس Lemon grassسابین مهر پارسیانخانم هاشمی9,786,900 ریالرسمیExpressionفرانسهسمی یک لیتریمشاهده اطلاعات
02/02/24اسانس Strawberry tagسابین مهر پارسیانخانم هاشمی6,490,000 ریالرسمیExpressionفرانسهسمی یک لیتریمشاهده اطلاعات
02/02/24اسانس Vanilla sugarسابین مهر پارسیانخانم هاشمی15,140,000 ریالرسمیExpressionفرانسهگالن 5مشاهده اطلاعات
02/02/24لسیتین سویاشیمی پخش پیکانآقای مسافر1,300,000,850,000 ریالغیر رسمیگوجرات<br /> نازگلهند<br /> ایرانبشکه 240 و بالک یک تنی<br /> بشکه 200مشاهده اطلاعات
02/02/24تویین 80 (پلی سوربات 80)آرکا شیمی گستر سپیدارآقای ابراهیمی1,450,000 ریالغیر رسمیهندمشاهده اطلاعات
02/02/24لسیتین سویاآرکا شیمی گستر سپیدارآقای ابراهیمی1,500,000 ریالغیر رسمیآلمانبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/05/23زانتان گامشیمی پخش پیکانآقای مسافر3,750,000 ریالغیر رسمیآروکم Arrowchemچینکیسه 25مشاهده اطلاعات
02/02/23ویتامین B5افتاب رویان آبنوسآقای محمودی11,900,000 ریالXinfaچینمشاهده اطلاعات
02/02/23استرکواتپدید آورندگان جمخانم رغبتی950,000 ریالرسمیآریا شیمی رایکاایرانبشکه 190مشاهده اطلاعات
02/02/23امونیوم فرمات مایعخانم سلیمانیه2,450,000 ریالمشاهده اطلاعات
02/02/23عصاره اکسترکتوز لیموزرد بندخانم مظفری2,000,000 ریالزردبندایرانگالن 50مشاهده اطلاعات
02/02/23عصاره گلایکولی ختمیزرد بندخانم مظفری2,650,000 ریالزردبندایرانگالن 50مشاهده اطلاعات
02/02/23عصاره گلایکولی چای سبززرد بندخانم مظفری2,800,000 ریالزردبندایرانگالن 50مشاهده اطلاعات
0002/02/23تریازینموجودراک شیمیخانم رحمانی860,000 ریالراک شیمیایرانبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/06/20سدیم بی کربناتشیمی پخش پیکانخانم مسافر120,000 ریالساچیکیسه 25مشاهده اطلاعات
02/02/21بنفشالوان ثابتخانم بابایی9,500,000 ریالالوان ثابتایرانکارتن 5 کیلوییمشاهده اطلاعات
02/02/21بریلیانت بلوالوان ثابتخانم بابایی12,500,000 ریالالوان ثابتایرانکارتن 5 کیلوییمشاهده اطلاعات
02/02/19آمودایمتیکوندنیای عناصر نوین کیانخانم عباسی3,900,000 ریالMomentiveآمریکابشکه 200مشاهده اطلاعات
0002/02/18ادتا دو سدیمیشیمی پخش پیکانخانم مسافر1,900,000 ریالتیانجینچینکیسه 25مشاهده اطلاعات
02/02/18اسید اولئیکشیمی پخش پیکانخانم مسافر980,000 ریالایویاپ<br /> هوپمالزی<br /> اندونزیبشکه 180<br /> بشکه 190مشاهده اطلاعات
1402/07/16گلیسیرینموجودشیمی پخش پیکانخانم مسافر770,000 ریالKLKمالزیبشکه 250مشاهده اطلاعات
02/02/18پر استیک اسیدبهبان شیمی11,600,000 ریالمشاهده اطلاعات
02/02/18ادتا دو سدیمیکیمیا فراگیر بهشادخانم بهرامی2,120,000 ریالShijiazhuangچینکیسه 25مشاهده اطلاعات
02/02/18نرم کننده میکروسیلیکونیکیمیا سانآقای خوییایرانمشاهده اطلاعات
02/02/18نرم کننده میکروسیلیکونیآرمان شیمی افروز1,400,000 ریالایرانبشکه 120مشاهده اطلاعات
چاوش سایا تجارتآقای رسامAlkamنروژمشاهده اطلاعات
چاوش سایا تجارتآقای رسامAlkamنروژمشاهده اطلاعات
02/02/18سیکلوپنتاسیلوکسان + دایمتیکونناردین کالاخانم میانه رو5,400,000 ریالرسمی و غیر رسمیBRBهلندمشاهده اطلاعات
02/02/18سیکلوپنتاسیلوکسانناردین کالاخانم میانه رو5,500,000 ریالرسمی و غیر رسمیBRBهلندمشاهده اطلاعات
1402/06/12سیکلوپنتاسیلوکساناستار کمخانم مهر آزما3,900,000 ریالغیر رسمیبلو استارفرانسهمشاهده اطلاعات
02/02/18سیکلوپنتاسیلوکسان + دایمتیکونآفتاب رویان آبنوسآقای محمودی5,900,000 ریالرسمیبایومکسچینمشاهده اطلاعات
02/02/18سیکلوپنتاسیلوکسانآفتاب رویان آبنوسآقای محمودی5,900,000 ریالرسمیبایومکسچینمشاهده اطلاعات
0002/02/18پگ 7 گلیسریل کوکوآتموجودپدیده شیمی غربخانم تیموری750,000 ریالرسمیپدیدهایرانمشاهده اطلاعات
02/02/18مخلوط سیکلوپنتاسیلوکسان و دایمتیکونپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده1,950,000 ریالغیر رسمی و رسمیبشکه 195مشاهده اطلاعات
02/02/18سیلیکای غلظت دهندهپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده1,350,000 ریالغیر رسمی و رسمیبشکه 12.5مشاهده اطلاعات
02/02/18سیلیکون 1000استار کمخانم مهر آزما20,000,001,800,000 ریالغیر رسمیبلو استار<br /> برند متفرقهچینبشکه 200مشاهده اطلاعات
02/02/18سیلیکون 1000آسان کمآقای الله قلی3,300,000 ریالBlue starچینمشاهده اطلاعات
02/02/18سیلیکون 1000آقای کردی2,800,000 ریالمشاهده اطلاعات
02/02/18سیلیکون 1000پارسو رستاک آدریناخانم جعفری2,800,000 ریالغیر رسمیچینبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/06/21کربومر 940موجودپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده6,550,000 ریالغیر رسمی و رسمیچینیدرام 21مشاهده اطلاعات
0002/02/17دسیل گلوکوزایدناموجودپارسا کیمیاخانم راد2,000,000 ریالرسمیزیمر شوارتزایتالیابشکه 220مشاهده اطلاعات
فنوکسی اتانول و اتیل هگزیل گلیسیرینموجودآفتاب رویان آبنوسآقای محمودیمشاهده اطلاعات
Polyacrylamide & C13-14 Isoparaffin & Laureth 7آفتاب رویان آبنوسآقای محمودیSeppicفرانسهمشاهده اطلاعات
02/02/16پیروکتون اولامینآفتاب رویان آبنوسآقای محمودی36,800,000 ریالغیر رسمیکومارهندمشاهده اطلاعات
02/02/16آلفا بیزابولولدانا فارمدآقای قاسمی19,000,000 ریالغیر رسمیگالن 25 کیلوگرمیمشاهده اطلاعات
02/02/16سدیم PCAپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده3,900,000 ریالغیر رسمیگالن 25 کیلوگرمیمشاهده اطلاعات
0002/02/16روغن آرگانموجودپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده9,500,000 ریالغیر رسمیگالن 25 کیلوگرمیمشاهده اطلاعات
02/02/16تویین 20 (پلی سوربات 20)پارس صدرا فناورخانم حاجی زاده1,790,000 ریالغیر رسمیبشکه 220مشاهده اطلاعات
1402/08/21کوکو گلوکوزایدپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده1,250,000 ریالغیر رسمیبشکه 200مشاهده اطلاعات
02/02/16رزین آکریلیک پایه آب براقرنگ الوانآقای پیر محمدی همراه فروش خرده<br /> خانم رحیم پور ثابت فروش عمده1,350,000 ریالغیر رسمیرنگ الوانایرانقوطی یک کیلوییمشاهده اطلاعات
0002/04/25لوریل گلوکوزایدپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده1,250,000 ریالرسمی و غیر رسمیچینبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/10/06استیک اسیدآقای جدیدی470,000 ریالغیر رسمیفناورانایران20، 30 و 100 و 60مشاهده اطلاعات
02/02/14آب اکسیژنه 50%آقای جدیدی400,000,430,000 ریالغیر رسمیکلر پارس<br /> پاشاتبریز<br /> ترکیهگالن 65مشاهده اطلاعات
0002/03/10دسیل گلوکوزایدناموجودشیمی مارکتآقای خلج2,000,000 ریالغیر رسمیچینمشاهده اطلاعات
02/02/14لوریل گلوکوزایدشیمی مارکتآقای خلج1,500,000 ریالغیر رسمیچینمشاهده اطلاعات
1402/06/07ایمیدازولین محلول در نفتفالیزان تصفیهخانم رحمانی مسئول فروش ثابتآقای اسدی مدیر فروش موبایلآقای مهندس پوریان بخش فنی هستند3,500,000 ریالایرانبشکه 180-190مشاهده اطلاعات
0002/02/13اسید سولفامیکموجودشیمی مهر گستر ایرانآقای خامسی2,500,000 ریالغیر رسمیچینمشاهده اطلاعات
1402/06/22اسید اولئیکشیمی مهر گستر ایرانآقای خامسی1,500,000 ریالغیر رسمیایرانمشاهده اطلاعات
02/02/13آب ژاول 50%شرکت کلر پارسآقای مهندس داداش زاده410,000 ریالکلر پارسایرانگالن 65مشاهده اطلاعات
02/02/13سدیم هیدروسولفیتمهندس بهزادی3,300,000 ریالغیر رسمیBASFآلمانبشکه 110مشاهده اطلاعات
02/02/13ایزوپروپانولپدید آورندگان جمخانم رغبتی900,000 ریالرسمیLGکرهبشکه 160مشاهده اطلاعات
1402/08/28ایزوپروپانولتراوا تجارت فرتاکخانم موسوی760,000 ریالغیر رسمی و رسمیمترونتایوانبشکه 160مشاهده اطلاعات
02/02/13ادتا دو سدیمیسو شیمیخانم بابایی2,400,000 ریالغیر رسمیمشاهده اطلاعات
0002/02/13ایزوتیازولین 1.4 درصدموجودنوونورد داروخانم مهندس محققی900,000 ریالغیر رسمیکاله کیمیاترکیهگالن 20مشاهده اطلاعات
02/02/13استرکوات جامد 90%نوونورد داروخانم مهندس محققی2,460,000 ریالغیر رسمیکاله کیمیاترکیهبشکه 200مشاهده اطلاعات
0002/02/13ایزوپروپیل میریستاتموجودسو شیمیخانم بابایی3,900,000 ریالغیر رسمیمالزیمشاهده اطلاعات
اسانس کاجلاله اکباتانآقای نریمان منتصرغیر رسمی و رسمیمشاهده اطلاعات
02/02/13کلرو هگزیدین گلوکونات 20%لاله اکباتانآقای نریمان منتصر2,300,000 ریالغیر رسمی و رسمیJiuzhouچینگالن 25 کیلوگرمیمشاهده اطلاعات
1402/06/19بنزالکونیوم کلراید 80%موجودآریا شیمی رایکاخانم احمدی1,215,000 ریالرسمیآریا شیمی رایکاایرانبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/09/13بنزالکونیوم کلراید 50%آریا شیمی رایکاخانم احمدی800,000 ریالرسمیآریا شیمی رایکاایرانبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/06/21پلی آکریلیک اسید (معادل آکومر 1000)سیماب رزینآقای اوهانیان575,000 ریالرسمیسیماب رزینایرانبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/09/11HPMCاکسین شیمی توسخانم موسوی2,990,000 ریالLanduکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/07/17سدیم کربناتموجوداندیشه مهرآرای سپاهان147,000 ریالمراغهایرانکیسه 50 کیلوییمشاهده اطلاعات
02/02/21ویتامین Eپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده12,500,000 ریالرسمی و غیر رسمی20 کیلوییمشاهده اطلاعات
02/01/30اسید سیتریک آبدار<br /> اسید سیتریک خشکپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده12,000,001,250,000 ریالرسمی و غیر رسمیکیسه 25مشاهده اطلاعات
02/01/30آمودایمتیکونپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده3,500,000 ریالرسمی و غیر رسمیبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/06/19پروپیل پارابنموجودپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده4,900,000 ریالرسمی و غیر رسمیآسوهندکیسه 25مشاهده اطلاعات
0002/01/29متیل پارابنموجودپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده4,500,000 ریالرسمی و غیر رسمیآسوهندکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/06/22پارافین جامدرز شیمیآقای نجفی590,000 ریالغیر رسمی و رسمیرز شیمیایرانتخته 25 تا 30 کیلوگرممشاهده اطلاعات
0002/01/29سود سدیم هیدروکسیدموجودپدیده شیمی غربخانم تیموری320,000 ریالرسمیایرانمشاهده اطلاعات
0002/01/29اسید سیتریکموجودپدیده شیمی غربخانم تیموری980,000 ریالرسمیمشاهده اطلاعات
02/01/29گلیسیرینپدیده شیمی غربخانم تیموری1,170,000 ریالرسمیKLKمالزیمشاهده اطلاعات
02/01/29کوپلیمر مالئیک آکریلیکسیماب رزینآقای اوهانیان415,000 ریالرسمیسیماب رزینایرانمشاهده اطلاعات
02/02/18سیلیکون 350دنیای عناصر نوین کیانخانم عباسی4,950,000 ریالرسمیMomentiveبشکه 190مشاهده اطلاعات
SF 1550دنیای عناصر نوین کیانخانم عباسیMomentiveمشاهده اطلاعات
02/02/18SF 1214دنیای عناصر نوین کیانخانم عباسی5,100,000 ریالرسمیMomentiveبشکه 190مشاهده اطلاعات
Silsoft Qدنیای عناصر نوین کیانخانم عباسیMomentiveمشاهده اطلاعات
دنیای عناصر نوین کیانخانم عباسیMomentiveمشاهده اطلاعات
02/02/18سیکلوپنتاسیلوکساندنیای عناصر نوین کیانخانم عباسی4,950,000 ریالرسمیMomentiveبشکه 190مشاهده اطلاعات
1402/05/24پروپیل پارابنموجودآواکیان مهرخانم تاجدینی4,600,000 ریالرسمیSlalicylates and chemicalsهند25مشاهده اطلاعات
1402/05/24متیل پارابنآواکیان مهرخانم تاجدینی4,300,000 ریالرسمیSlalicylates and chemicalsهند25مشاهده اطلاعات
0002/01/29HEDP 60%موجودخلیج فارس نیلگونآقای عرب نژاد14,000,001,460,000 ریالغیر رسمیChemexUniphos250مشاهده اطلاعات
0002/04/25بنزوتریازولخلیج فارس نیلگونآقای عرب نژاد4,900,000 ریالغیر رسمیچینمشاهده اطلاعات
0002/04/25تولیل تریازولخلیج فارس نیلگونآقای عرب نژاد5,300,000 ریالغیر رسمیچینمشاهده اطلاعات
0002/01/29پروپیل پارابنموجودناردین کالاخانم میانه رو4,400,000 ریالرسمی و غیر رسمیHENOژاپن25مشاهده اطلاعات
02/01/29متیل پارابنناردین کالاخانم میانه رو4,300,000 ریالرسمی و غیر رسمیHENOژاپن25مشاهده اطلاعات
1402/05/04پروپیل پارابنموجودشیمی پخش پیکانخانم مسافر3,900,000 ریالرسمی و غیر رسمیTNJچین25مشاهده اطلاعات
02/01/29متیل پارابنشیمی پخش پیکانخانم مسافر3,100,000 ریالرسمی و غیر رسمیTNJچین25مشاهده اطلاعات
0002/01/29پروپیل پارابنموجودکیمیا فراگیر بهشادخانم بهرامی4,770,000 ریالغیر رسمیGujanat organic25مشاهده اطلاعات
02/01/29متیل پارابنکیمیا فراگیر بهشادخانم بهرامی4,770,000 ریالغیر رسمیآسو25مشاهده اطلاعات
1402/06/19پروپیل پارابنموجودآرکا شیمی گستر سپیدارمطهری4,180,000 ریالغیر رسمیهند25مشاهده اطلاعات
1402/06/19متیل پارابنآرکا شیمی گستر سپیدارمطهری4,180,000 ریالغیر رسمیهند25مشاهده اطلاعات
0002/01/29پروپیل پارابنموجودبازرگانی آریاخانم عزیزپور3,200,000 ریالرسمی و غیر رسمیپریتوس25مشاهده اطلاعات
1402/06/19پروپیل پارابنموجودبازرگانی آریاخانم عزیزپور4,000,000 ریالرسمی و غیر رسمینووسهند25مشاهده اطلاعات
1402/06/19متیل پارابنبازرگانی آریاخانم عزیزپور4,000,000 ریالرسمی و غیر رسمینووسهند25مشاهده اطلاعات
02/01/29کالیفونپیلار تجارت1,000,000 ریالWWچینمشاهده اطلاعات
02/01/29پترو رزین C9پیلار تجارت840,000 ریالچینمشاهده اطلاعات
02/01/29پترو رزین C9بسپار مارکت1,000,000 ریالمشاهده اطلاعات
02/01/29کالیفونبسپار مارکت990,000 ریالWWچینمشاهده اطلاعات
02/01/27پترو رزین C9فرسان شیمیعلی خسروی950,000 ریالغیر رسمیهنقهچینمشاهده اطلاعات
02/01/27کالیفونپتروپویان1,097,000 ریالرسمی و غیر رسمیWWچینمشاهده اطلاعات
02/01/27پترو رزین C9پتروپویان9,700,001,080,000 ریالرسمی و غیر رسمیهنقهچینمشاهده اطلاعات
02/01/27پترو رزین C9علمی سازان پارت الساپاآقای شبانی9,000,001,100,000 ریالغیر رسمیهنقهچینمشاهده اطلاعات
02/01/27پترو رزین C9کیمیات تجارت فرتاکخانم موسوی1,030,000 ریالهنقهچینمشاهده اطلاعات
02/01/27کالیفونکیمیات تجارت فرتاکخانم موسوی980,000 ریالWWچینمشاهده اطلاعات
02/01/27پترو رزین C9پارس پلیکانخانم980,000 ریالمشاهده اطلاعات
02/01/27کالیفونپارس پلیکانخانم970,000 ریالWWچینمشاهده اطلاعات
02/01/27کالیفونآرتا باربد پویشآقای بهادران980,000,950,000 ریالغیر رسمیچین<br /> مالزیمشاهده اطلاعات
02/01/27پترو رزین C9آرتا باربد پویشآقای بهادران980,000 ریالغیر رسمیمشاهده اطلاعات
02/01/27سدیم سولفاتکیمیا تجارت فجر75,000 ریالغیر رسمیاملاح ایرانایرانکیسه 50مشاهده اطلاعات
02/01/27ستواستئاریل الکلپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده1,950,000 ریالغیر رسمی و رسمیASUترککیسه 25مشاهده اطلاعات
02/01/27ستواستئاریل الکلبازرگانی آریاخانم عزیز پور2,000,000 ریالغیر رسمی و رسمیKLKکیسه 25مشاهده اطلاعات
02/01/27ستواستئاریل الکلشیمی پخش پیکانخانم مسافر1,750,000 ریالغیر رسمی و رسمیامریمالزیکیسه 25مشاهده اطلاعات
02/01/27هیالورونیک اسید 100 یا 1000 کیلو دالتون؟کیمیا زیست گستر نوینخانم سادات170,000,000 ریالغیر رسمیچانگژوچینیک کیلوگرمیمشاهده اطلاعات
02/01/26ظروف شیشه ای مکارتیزرین پک-9,223,372,036,854,775,808 ریالغیر رسمیایرانبسته های حدود 200 عددیمشاهده اطلاعات
0002/01/26سدیم تری پلی فسفاتموجودسو شیمیخانم بابایی870,000 ریالغیر رسمیچینیکیسه 25مشاهده اطلاعات
سدیم سولفاتشرکت معدنی املاح ایرانخانم نظری فروش سدیم سولفاتآقای عبدی مدیر فروشرسمیتابانایرانمشاهده اطلاعات
02/01/26پارافین بهداشتیشیمی مهر گستر ایرانآقای خامسی680,000 ریالغیر رسمیایرانبشکه 175 کیلوییمشاهده اطلاعات
02/01/26پارافین صنعتیشیمی مهر گستر ایرانآقای خامسی230,000 ریالغیر رسمیایرانبشکه 175 کیلوییمشاهده اطلاعات
02/01/26سدیم آلکیل بنزن خطی سولفوناتپدیده شیمی غربخانم تیموری380,000 ریالرسمیPSGایرانکیسه 15 کیلوییمشاهده اطلاعات
02/01/26بوتیلن گلایکولپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده4,500,000 ریالرسمی و غیر رسمیبشکه 200 کیلوییمشاهده اطلاعات
میکروکریستالین سلولزآروین کالا کیمیا البرزخانم خدارحمیVasa pharmachem PVTمشاهده اطلاعات
ان استیل ال سیستئینآروین کالا کیمیا البرزخانم خدارحمیWuhan Grandhoyoمشاهده اطلاعات
ال سیستینآروین کالا کیمیا البرزخانم خدارحمیAminowillمشاهده اطلاعات
02/01/30HPMC 100000 (K100M)آروین کالا کیمیا البرزخانم خدارحمی4,000,000 ریالرسمی و غیر رسمیTaian Ruitalcelluloseکیسه 25مشاهده اطلاعات
ال سیستئین اچ سی ال مونوهیدراتآروین کالا کیمیا البرزخانم خدارحمیWuxi jinghai amino willمشاهده اطلاعات
HPMC 4000 (K4M)آروین کالا کیمیا البرزخانم خدارحمیTaian Ruitalcelluloseمشاهده اطلاعات
1402/06/20پگ 150 دی استئاراتآواکیان مهرخانم تاجدینی3,500,000 ریالمشاهده اطلاعات
پیروکتون اولامینآواکیان مهرخانم تاجدینیKumarمشاهده اطلاعات
1402/06/06آمونیوم کلراید (کلرور آمونیوم)بازرگانی آریاخانم عزیزپور500,000 ریالرسمی و غیر رسمیچینکیسه 25مشاهده اطلاعات
02/01/20پارافین وکس صنعتینمایندگی رز پلیمرآقای رجبی700,000 ریالرسمیرزپلیمرایرانمشاهده اطلاعات
02/01/20پارافین وکس بهداشتینمایندگی رز پلیمرآقای رجبی750,000 ریالرسمیرز پلیمرایرانکیسه 20مشاهده اطلاعات
02/01/20پارافین مایع بهداشتی و دارویینمایندگی رز پلیمرآقای رجبی875,000 ریالرسمیرز پلیمرایرانبشکه 175مشاهده اطلاعات
02/01/20کوپلیمر مالئیک آکریلیکآریا شیمی رایکاخانم احمدی360,000 ریالرسمیآریا شیمی رایکاایرانبشکه 200مشاهده اطلاعات
02/01/20اتیلن گلایکول دی استئارات EGDSآریا شیمی رایکاخانم احمدی795,000 ریالرسمیآریا شیمی رایکاایرانکیسه 20مشاهده اطلاعات
1402/05/28ستیل الکلپدیده شیمی غربخانم تیموری1,490,000 ریالرسمیامری Emeryمالزیکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/06/06آمونیوم لوریل اتر سولفاتپدیده شیمی غربخانم تیموری662,000 ریالرسمیایرانبشکه 210مشاهده اطلاعات
02/01/19سیلیکون 1000 صنعتیبازرگانی آریاخانم عزیزپور2,750,000 ریالرسمی و غیر رسمیچینبشکه 250 کیلوییمشاهده اطلاعات
02/02/13ایزوپروپانول داروییبازرگانی آریاخانم عزیزپور840,000 ریالرسمی و غیر رسمیWochemچینبشکه 160مشاهده اطلاعات
02/02/19گلیسیرینبازرگانی آریاخانم عزیزپور1,030,000,900,000 ریالرسمی و غیر رسمیKLKمالزیبشکه 250 کیلوییمشاهده اطلاعات
02/02/17گلیسیرینپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده1,350,000 ریالرسمی و غیر رسمیترکمشاهده اطلاعات
1402/05/09گلیسریل مونو استئارات GMS-SEپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده1,590,000 ریالرسمی و غیر رسمیکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
0002/01/19HEC 200000موجودپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده3,900,000 ریالرسمی و غیر رسمیکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/09پارافین مایعپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده790,000 ریالرسمی و غیر رسمیاشکان شیمیایرانبشکه 175مشاهده اطلاعات
02/01/29ww اندونزیفرسان شیمیخسروی1,050,000 ریالغیر رسمیاندونزیبشکه 240مشاهده اطلاعات
02/01/19کالیفون WWکیمیا تجارت کارن1,000,000 ریالغیر رسمیچینبشکه 225مشاهده اطلاعات
02/02/18کالیفون WWتراوا تجارت فرتاکخانم موسوی900,000 ریالرسمیاندونزیبشکه 225مشاهده اطلاعات
02/01/19کالیفون WWپارسی اویلآقای امیری1,100,000 ریالچینبشکه 225مشاهده اطلاعات
02/02/13ایزوپروپانولبازرگانی آرتا باربد پویش850,000 ریالغیر رسمیمترونتایوانبشکه 160مشاهده اطلاعات
1402/09/15تریازینآسان کمآقای الله قلی1,200,000 ریالایرانی1، 5، 10، 20، 200مشاهده اطلاعات
02/01/16آب اکسیژنه 35%کلرپارسمهندس داداش زاده350,000,415,000 ریالکلر پارس<br /> پاشاایران<br /> ترکیهگالن 65 کیلوییمشاهده اطلاعات
0002/01/16HEDP 60%موجوداکسین شیمی توسخانم هاشمی1,750,000 ریالرسمیچینبشکه 250 کیلوییمشاهده اطلاعات
سدیم تری پلی فسفاتموجودشیمی پخش پیکانخانم مسافر200,000 ریالغیر رسمی- رسمی +9 %هاربینچینکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
بنزالکونیوم کلراید 80%موجودشرکت پرتوآقای رحیمیچینمشاهده اطلاعات
بنزالکونیوم کلراید 50%شرکت پرتوآقای رحیمیایرانمشاهده اطلاعات
0002/02/12بنزالکونیوم کلراید 80%موجودلاله اکباتانآقای برزین مهر1,000,000 ریالرسمی و غیر رسمیشاندونگچینبشکه 200 کیلوییمشاهده اطلاعات
0002/02/12بنزالکونیوم کلراید 80%موجودپدید آورندگان جمخانم رغبتی1,450,000 ریالرسمی و غیر رسمیپدیدآورندگانایرانمخزن یک تنیمشاهده اطلاعات
1402/05/16بنزالکونیوم کلراید 50%پدید آورندگان جمخانم رغبتی1,100,000 ریالرسمی و غیر رسمیپدیدآورندگانایرانبشکه 200 کیلوییمشاهده اطلاعات
بنزالکونیوم کلراید 50%کیمیاگران نفتخانم ابولحسنیچینبشکهمشاهده اطلاعات
آمونیوم دی هیدروژن فسفاتکیمیا پترو شریفآقای زینالیایرانمشاهده اطلاعات
پتاسیم هیدروکسیدکیمیا پترو شریفآقای زینالیایرانمشاهده اطلاعات
01/12/23سدیم پرکربناتمهندس بهزادی780,000 ریالکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
01/12/22پارس بالک تریدینگ گروپمشاهده اطلاعات
01/12/22خاک دیاتومه سفیدبازرگانی اسپوتا870,000 ریالآلمانمشاهده اطلاعات
01/12/22منیزیم کربناتپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده1,690,000 ریالکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/08/16کربوکسی متیل سلولز CMCموجودپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده1,850,000 ریالکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/07/06سدیم استئاراتپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده850,000 ریالکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
0001/12/22آمونیوم پرسولفاتموجودپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده1,250,000 ریالکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
01/12/22پتاسیم پرسولفاتپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده1,650,000 ریالکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
0001/12/22الکل اتوکسیله مول 7موجودشیمی پخش پیکانخانم مسافر770,000 ریالرسمی و غیر رسمیشازندایرانبشکه 200 کیلوییمشاهده اطلاعات
01/12/22منیزیم اکسید سنگینآروین کالا کیمیا البرزخانم خدارحمی1,850,000 ریالVasaمشاهده اطلاعات
0001/12/21لورامیدموجودآقای خلج950,000 ریالایرانمشاهده اطلاعات
01/12/21گلیسیرینآقای خلج1,600,000 ریالKLKمالزیمشاهده اطلاعات
0001/12/21پلی کواترنیوم 7موجودآقای خلج1,900,000 ریالچینمشاهده اطلاعات
0002/02/23تگزاپون صدفیموجودپدیده شیمی غربخانم تیموری340,000,386,000 ریالرسمیپدیدهایرانمشاهده اطلاعات
01/12/21رنگ های پایه آب مخصوص شوینده آبی فیروزه ای، بنفش، سبزخانم بابایی900,000,100 ریالمشاهده اطلاعات
01/12/21اوره صنعتیعصر شیمی ماندگارامیری<br /> گودرزی370,000,050 ریالایرانکیسهمشاهده اطلاعات
01/12/20اوره صنعتیاوسینا شیمی130,000 ریالشیرازایرانمشاهده اطلاعات
02/02/24زانتان گامآقای آقایی4,400,000 ریالرسمی با ناز غیر رسمیآروکم<br /> نیگواچینکیسه 25مشاهده اطلاعات
هیروکسی اتیل سلولز HECپارس صدرا فناورخانم حاجی زادهمشاهده اطلاعات
1402/06/06پلی کواترنیوم 7موجودپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده680,000 ریالرسمی و غیر رسمیبشکه 200مشاهده اطلاعات
01/12/10گلوتارآلدهیدفروتن2,900,000 ریالمشاهده اطلاعات
01/12/18اسانس محلول در آب<br /> اسانس محلول در روغنسلامت محور خوارزمیخانم اکبری1,270,000,019,300,000 ریالElsaفرانسهمشاهده اطلاعات
01/12/15پترو تجارت سفیران900,000 ریالبشکهمشاهده اطلاعات
01/12/15اوره صنعتیآبتین شیمیآقای هاشمی200,000 ریالغیر رسمیایرانکیسهمشاهده اطلاعات
01/12/15اسید بوریکآبتین شیمیآقای هاشمی950,000 ریالغیر رسمیکیسهمشاهده اطلاعات
0001/12/15الکل اتوکسیله مول 7موجودآبتین شیمیآقای هاشمی900,000 ریالغیر رسمیایرانگالنمشاهده اطلاعات
0001/12/15چیپس صابونموجودآبتین شیمیآقای هاشمی950,000 ریالغیر رسمیایرانکیسهمشاهده اطلاعات
01/12/15سدیم سیتراتآبتین شیمیآقای هاشمی1,150,000 ریالغیر رسمیکیسهمشاهده اطلاعات
0001/12/15سدیم کربناتموجودآبتین شیمیآقای هاشمی400,000 ریالغیر رسمیکیسهمشاهده اطلاعات
0002/01/26سدیم کربناتموجودسو شیمیخانم بابایی250,000 ریالغیر رسمیایرانکیسهمشاهده اطلاعات
01/12/20اوره صنعتیسو شیمیخانم بابایی15,000,095,000,500 ریالغیر رسمیپردیسایرانکیسه 50مشاهده اطلاعات
01/12/15HPMCسو شیمیخانم بابایی3,000,000 ریالغیر رسمیایرانکیسهمشاهده اطلاعات
01/12/15تیترانت سدیم تیوسولفات 0.1 مولارشیمیایی دکتر مجللیخانم ترابی2,000,000 ریالرسمی و غیر رسمیدکتر مجللیایرانآمپولمشاهده اطلاعات
01/12/15سدیم کلریدشیمیایی دکتر مجللیخانم ترابی900,000 ریالرسمی و غیر رسمیدکتر مجللیایرانظرف یک کیلوییمشاهده اطلاعات
01/12/15پتاسیم یدیدشیمیایی دکتر مجللیخانم ترابی8,500,000 ریالرسمی و غیر رسمیدکتر مجللیایرانظرف 100 گرمیمشاهده اطلاعات
01/12/15اسید استیک گلاسیالشیمیایی دکتر مجللیخانم ترابی1,600,000 ریالرسمی و غیر رسمیدکتر مجللیایرانظرف یک لیتریمشاهده اطلاعات
01/12/15کلسیم کلریدشیمیایی دکتر مجللیخانم ترابی2,950,000 ریالرسمی و غیر رسمیدکتر مجللیایرانظرف یک کیلوییمشاهده اطلاعات
01/12/15پروتئین هیدرولیز شده گندمطنین گستر کوروشخانم بهلولوند8,000,000 ریالراک اسپرتهندبشکهمشاهده اطلاعات
1402/05/22دسیل گلوکوزایدناموجودطنین گستر کوروشخانم بهلولوند1,700,000 ریالرسمیچینیبشکه 200مشاهده اطلاعات
01/12/15دی سدیم کوکویل گلوتاماتپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده179,000 ریالرسمی و غیر رسمیمشاهده اطلاعات
01/12/15دی سدیم کوکوآمفو دی استاتپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده179,000 ریالرسمی و غیر رسمیمشاهده اطلاعات
1402/06/11ادتا دو سدیمیپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده195,000 ریالرسمی و غیر رسمیکیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/09/23سیلیکون 100موجودپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده2,900,000 ریالرسمی و غیر رسمیچینبشکه 200مشاهده اطلاعات
1402/06/14کاپریلیک کاپریک تری گلیسیریدپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده4,900,000 ریالرسمی و غیر رسمیاندونزی190 کیلوییمشاهده اطلاعات
01/12/15بیزوکسپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده290,000 ریالرسمی و غیر رسمیمشاهده اطلاعات
01/12/15سیلیکون 350پارس صدرا فناورخانم حاجی زاده3,900,000 ریالرسمی و غیر رسمیمشاهده اطلاعات
02/02/18سیکلوپنتاسیلوکسانپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده5,500,000 ریالرسمی و غیر رسمیبشکه 190مشاهده اطلاعات
1402/05/09وازلینپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده750,000 ریالرسمی و غیر رسمیمشاهده اطلاعات
1402/06/13اسید استئاریکموجودپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده790,000 ریالرسمی و غیر رسمیکیسه 25مشاهده اطلاعات
01/12/15پلی کواترنیوم 10پارس صدرا فناورخانم حاجی زاده9,900,000 ریالرسمی و غیر رسمیمشاهده اطلاعات
02/02/21دی پانتنول، ویتامین B5پارس صدرا فناورخانم حاجی زاده9,900,000 ریالرسمی و غیر رسمی20 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/21اوره بهداشتیپیشرو صنعت راتینخانم کیا920,000 ریالغیر رسمیایرانکیسه 20مشاهده اطلاعات
آلومینیوم هیدروکسیدکیمیا ابتکار پویش پارسآقای نوریایرانمشاهده اطلاعات
01/12/13گلیسیرینرادین پرهامخانم عبدالله زاده960,000 ریالرسمی و غیر رسمیklkمالزیبشکهمشاهده اطلاعات
02/01/26خمیر سولفونهپدیده شیمی غربخانم تیموری341,000 ریالرسمیPSGایرانبشکهمشاهده اطلاعات
1402/06/06ایزوتیازولینموجودپدیده شیمی غربخانم تیموری600,000 ریالرسمیPSGایرانگالن 20کیلوییمشاهده اطلاعات
01/12/23تترا استیل اتیلن دی آمین TAEDمهندس بهزادی2,600,000 ریالاروپاییکیسه 25 کیلوگرممشاهده اطلاعات
امولسیفایر ساخت سردآفتاب رویان آبنوسآقای محمودیSeppicفرانسهمشاهده اطلاعات
پلی کواترنیوم 7موجودآفتاب رویان آبنوسآقای محمودیمشاهده اطلاعات
دی پنتنولآفتاب رویان آبنوسآقای محمودیBASFآلمانمشاهده اطلاعات
01/12/13استایرن آکریلات کوپلیمرآفتاب رویان آبنوسآقای محمودی1,350,000 ریالانگلیسمشاهده اطلاعات
آمونیاک 25%خانم باباییپتروشیمی شیرازایرانمشاهده اطلاعات
0002/04/25HEDP 60%موجودپرسا شیمیخانم محمدپور1,400,000 ریالرسمیUniphosبشکه 250 کیلوگزممشاهده اطلاعات
1402/08/16ATMP 50%موجودپرسا شیمیخانم محمدپور1,290,000 ریالرسمیچینبشکه 250 کیلوگزممشاهده اطلاعات
Aristoflex Velvetهوپادخانم نوروزشادکلارینتآلمانمشاهده اطلاعات
01/12/03Aristoflex TACهوپادخانم نوروزشاد30,000,000 ریالکلارینتآلمانمشاهده اطلاعات
01/12/01نمک دوبار تصفیهطلوع500,000 ریالطلوعمشاهده اطلاعات
01/12/01نمک دوبار تصفیههالیتوآقای حسینی20,000,000 ریالهالیتوایرانمشاهده اطلاعات
02/03/08سدیم متاسیلیکات خشکمهندس بهزادی650,000 ریالغیر رسمیکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/05/24دی پروپیلن گلیکول مونو بوتیل اترموجودمهندس بهزادی4,350,000 ریالغیر رسمیBASFآلمانبشکه 190 کیلوییمشاهده اطلاعات
01/11/30دی لیموننآبتین شیمیخانم رحیمی10,000,000 ریالغیر رسمی1 کیلوییمشاهده اطلاعات
01/11/27ایزوپروپانولسو شیمیخانم بابایی930,000 ریالغیر رسمیگالن 16 کیلوییمشاهده اطلاعات
02/03/06اتانول بدون بوسو شیمیخانم بابایی12,000,000 ریالغیر رسمیایرانگالن 16 لیتریمشاهده اطلاعات
01/11/26لیترونکیمیا صنعت آتامانخانم هراتی350,000 ریالغیر رسمی5 کیلوییمشاهده اطلاعات
0001/11/26سدیم متاسیلیکاتموجودپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده6,900,001,590,000 ریالرسمی و غیر رسمیچینبلژیککیسهمشاهده اطلاعات
1402/08/29سدیم لوریل سولفات رشته ایپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده1,400,000 ریالرسمی و غیر رسمیTSچینیکیسهمشاهده اطلاعات
0002/03/09سدیم کربنات سبکموجودشیمی پخش پیکانخانم مسافر135,000 ریالرسمی و غیر رسمیایرانجانبو 1300مشاهده اطلاعات
1402/07/23سدیم لوریل سولفات رشته ایشیمی پخش پیکانخانم مسافر1,280,000 ریالرسمی و غیر رسمیKLK //TNJمالزیچینکیسهمشاهده اطلاعات
1402/06/11اروزیل 200بازرگانی ناموراقای نریمانی2,300,000 ریالغیر رسمیزایسیلمشاهده اطلاعات
02/01/19متانولبازرگانی آرتا باربد پویش130,000 ریالغیر رسمیزاگرسایرانفلهمشاهده اطلاعات
1402/05/16ایزوپروپانولرایمون اکسیرآقای بهمنی780,000 ریالغیر رسمیمترونگالن و بشکهمشاهده اطلاعات
01/11/24متانولمهرادکوآقای یزدی1,450,000 ریالغیر رسمیزاگرسایرانبشکهمشاهده اطلاعات
چسب گل چینیچسب بنخانم حبیبی2,300,000 ریالغیر رسمیچسب بنایرانظرفمشاهده اطلاعات
1402/06/29آلفا اولفین سولفونات 95%پدیده شیمی غربخانم تیموری1,020,000 ریالرسمیپدیدهایرانکیسه 25مشاهده اطلاعات
0001/11/18اتانول بدون بوموجودالین الکل کاسپینآقای بوستانی330,000 ریالرسمی با حوالهالین الکل کاسپینایرانبالکمشاهده اطلاعات
02/03/06اتانول بدون بواتانول بدون بوآقای حسینی14,000,000 ریالغیر رسمیسیمین تاکایرانگالن 20 لیتر واقعیمشاهده اطلاعات
01/11/18کراتین هیدرولیز شدهپاس آداکآقای شادرام5,000,000 ریالرسمیBASFآلمان25 کیلوگرممشاهده اطلاعات
02/02/30Lemon Freshسابین مهر پارسیانخانم هاشمی7,235,200 ریالرسمیExpressionفرانسهسمی یک لیتریمشاهده اطلاعات
01/11/18White Flowersسابین مهر پارسیانخانم هاشمی6,655,000 ریالرسمیExpressionفرانسهسمی یک لیتریمشاهده اطلاعات
02/02/21Apple Green A2الوان ثابتخانم بابایی9,500,000 ریالرسمیالوان ثابت5 کیلومشاهده اطلاعات
01/11/18Pink B 300%الوان ثابتخانم بابایی35,000,000 ریالرسمیالوان ثابت2 کیلومشاهده اطلاعات
01/11/18سان ست یلوالوان ثابتخانم بابایی3,500,000 ریالرسمیالوان ثابت5 کیلومشاهده اطلاعات
02/02/21تارتارزینالوان ثابتخانم بابایی5,900,000 ریالرسمیالوان ثابت5 کیلومشاهده اطلاعات
0001/11/18پگ 7 گلیسریل کوکوآتموجوداصفهان کوپلیمرخانم سلطانی670,000 ریالرسمیاصفهان کوپلیمرایرانبشکهمشاهده اطلاعات
01/11/18پگ 40 هیدروژنه کرچکاصفهان کوپلیمرخانم سلطانی720,000 ریالرسمیاصفهان کوپلیمرایرانبشکهمشاهده اطلاعات
0002/02/17الکل اتوکسیله مول 7موجوداصفهان کوپلیمرخانم سلطانی750,000 ریالرسمیاصفهان کوپلیمرایرانبشکهمشاهده اطلاعات
1402/05/07سورفکتنت 2584اصفهان کوپلیمرخانم سلطانی1,090,000 ریالرسمیاصفهان کوپلیمرایرانبشکهمشاهده اطلاعات
0001/11/16بوراکس دکاموجودبازرگانی آریاخانم عزیزپور470,000 ریالهردوکیسهمشاهده اطلاعات
0001/11/16سولفامیک اسیدموجودبازرگانی آریاخانم عزیزپور650,000 ریالهردوچینکیسهمشاهده اطلاعات
01/11/16سیلیکون 1000بازرگانی آریاخانم عزیزپور1,900,000 ریالهر دوچینبشکهمشاهده اطلاعات
01/11/16گلیسریل مونو استئاراتشیمی مارکتآقای خلج1,600,000 ریالغیر رسمیخردمشاهده اطلاعات
01/11/16ستیل الکلشیمی مارکتآقای خلج2,000,000 ریالغیر رسمیخردمشاهده اطلاعات
01/11/16تری اتانول آمینشیمی مارکتآقای خلج900,000 ریالغیر رسمیخردمشاهده اطلاعات
1402/07/23سدیم لوریل سولفات پودری و نیدلپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده1,400,000 ریالهر دوپودری کیسه 20سوزنی کیسه 25مشاهده اطلاعات
1402/06/08سیلیکون 1000موجودپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده1,950,000 ریالهر دوکیسهمشاهده اطلاعات
0002/02/17ادتا 4 سدیمیموجودپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده2,950,000 ریالهر دوچینکیسهمشاهده اطلاعات
01/11/16سودسو شیمیخانم بابایی340,000 ریالایرانمشاهده اطلاعات
1402/06/20لورامیدموجودسو شیمیخانم بابایی820,000 ریالفرآیندایران25مشاهده اطلاعات
02/01/29بتایینسو شیمیخانم بابایی386,500 ریالپدیدهایرانمشاهده اطلاعات
01/11/16سدیم استات آبدارسو شیمیخانم بابایی1,300,000 ریالچینمشاهده اطلاعات
01/11/16سدیم استات خشکسو شیمیخانم بابایی1,700,000 ریالچینمشاهده اطلاعات
02/01/19فنوکسی اتانولسو شیمیخانم بابایی4,100,000 ریالچینمشاهده اطلاعات
01/11/16پگ 40 هیدروژنه کرچکسو شیمیخانم بابایی1,900,000 ریالمالزیمشاهده اطلاعات
1402/06/18سیتریک اسید آبدارسو شیمیخانم بابایی550,000 ریالچینکیسه 25مشاهده اطلاعات
02/01/19زانتان گامسو شیمیخانم بابایی7,700,000 ریالچینمشاهده اطلاعات
01/11/16پتاسیم هیدروکسیدسو شیمیخانم بابایی1,150,000 ریالکرهمشاهده اطلاعات
0001/11/16ایزوتیازولینموجودسو شیمیخانم بابایی480,000 ریالایرانمشاهده اطلاعات
02/02/23تری اتانول آمینسو شیمیخانم بابایی550,000 ریالشازندایران20 کیلومشاهده اطلاعات
01/11/16مونو پروپیلن گلیکولسو شیمیخانم بابایی1,800,000 ریالمالزیمشاهده اطلاعات
0002/02/13اسید سولفونیکموجودسو شیمیخانم بابایی650,000 ریالغیر رسمیپاکسانایرانگالن 20 کیلوییمشاهده اطلاعات
0001/11/16الکل اتوکسیله مول 10موجودسو شیمیخانم بابایی750,000 ریالغیر رسمیایرانگالن 20 کیلوییمشاهده اطلاعات
1402/09/28چیپس صابونموجودآریا شیمی رایکاخانم احمدی560,000 ریالرسمیآریا شیمی رایکاایرانکیسه 20مشاهده اطلاعات
01/11/12هود آزمایشگاهیپویا صنعت رشنو162,000,000 ریالرسمیرشنوایرانمشاهده اطلاعات
آلکیل پیریدین کواتفالیزان تصفیهآقای اسدیفالیزان تصفیهایرانمشاهده اطلاعات
1402/09/07رزین سیلیکونی هواخشک پایه آکریلاتی سلولزیمهندس اصفهانی3,000,000 ریالغیر رسمیکرهکیسه 25 کیلوییمشاهده اطلاعات
01/11/11سیلیکای غلظت دهندهطنین گستر کوروشخانم بهلولوند1,400,000 ریالparهندکیسهمشاهده اطلاعات
01/11/11تترا سدیم پیرو فسفاتآبتین شیمی1,800,000 ریالخوراکیایرانمشاهده اطلاعات
01/11/11سدیم سیتراتبو علی سینا610,000 ریالTTCAچینمشاهده اطلاعات
01/11/11هیالورونیک اسید زنجیره بلند 158 کیلو دالتونطنین گستر کوروشخانم بهلولوند58,000 ریالچانگژوچینیبستهمشاهده اطلاعات
02/01/27هیالورونیک اسید زنجیره کوتاه 50 کیلو دالتونپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده350,000,000 ریالنینگبوچینیبستهمشاهده اطلاعات
02/01/27هیالورونیک اسید بلند زنجیر 250 کیلو دالتونپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده250,000,000 ریالنینگبوچینیبستهمشاهده اطلاعات
01/11/11خاک دیاتومهپارس صدرا فناورخانم حاجی زاده600,000 ریالکیسهمشاهده اطلاعات
01/11/11آکروژل و کرموژلمارال30,600,002,560,000 ریالمارالایرانمشاهده اطلاعات
01/11/11پرسا شیمی11,100,009 ریالرسمیبشکهمشاهده اطلاعات
کلرومتیل سیلانخانم باباییمشاهده اطلاعات
01/11/10رزین سیلیکونیآمازون تله69,000,000 ریالآلمانبطریمشاهده اطلاعات
01/11/10سیلیکای غلظت دهندهآرکا شیمی گستر سپیدار1,500,000 ریالکیسهمشاهده اطلاعات
01/11/10اتیلن وینیل استاتبسپار مارکت-181,090,000,281,550,016 ریالکیسهمشاهده اطلاعات
01/11/10اکسید آهن آبیقهرمانی950,000 ریالمشاهده اطلاعات
01/11/19اکسید آهن آبیپارس پیگمنتخانم صفایی900,000 ریالتاپ راکچینکیسهمشاهده اطلاعات
01/11/10هود آزمایشگاهیشیمازآقای رحیمی135,000,000 ریالشیمازایرانمشاهده اطلاعات
01/11/01ید پودری یا گرانولدکاموند شیمیخانم سعادت60,000,000 ریالآلمانمشاهده اطلاعات
ید پودری یا گرانولیاراییکیسهمشاهده اطلاعات
سوکالیکس HCPره آورد تامینخانم شهبازیره آورد تامینایرانمشاهده اطلاعات
دیسپرسانت شویندهسیماب رزینآقای اوهانیانسیماب رزینایرانمشاهده اطلاعات
دیسپرسانت شویندهسیماب رزینآقای اوهانیانسیماب رزینایرانمشاهده اطلاعات
 تاریخ استعلام قیمت آیتم وضعیت موجودی شرکت فرد قیمت خرید( ریال ) رسمی و غیر رسمی برند کشور سازنده بسته بندیمشاهده